Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jeroen de Wit


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

72a Voor kleine mensen is hij bereikbaar (t)
221 Zo vriendelijk en veilig als het licht (t)
362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (t)
391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak (t)
456 Kwam van Godswege (t)
490 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen (t)
492 Verschenen is de mildheid (t)
493 Soms breekt uw licht (t)
529 Mijn dienstknecht, mijn geliefde (t)
601 Licht dat ons aanstoot in de morgen (t)
602 Met niets van niets zijt Gij begonnen (t)
632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (t)
686 De Geest des Heren heeft (t)
689 Wat altijd is geweest (t)
788 God die in het begin (t)
789 Delf mijn gezicht op (t)
845 Tijd van vloek en tijd van zegen (t)
924 Verdoofd en schamper van gemis (t)
942 Ik sta voor U in leegte en gemis (t)
999 Ik zal in mijn huis niet wonen (t)