Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jeroen de Wit


geboren: 13 februari 1956 te Bergen op Zoom

Biografische notitie

Studeerde theologie te Nijmegen met muziekwetenschappen als bijvak. Was van 1985 tot 2000 stafmedewerker liturgie en kerkmuziek in de pastorale dienstverlening voor de RK parochies en dekenaten in Overijssel, van 1988 tot 2002 docent liturgie en hymnologie aan het conservatorium van Enschede en van van 1996 tot 2000 docent liturgie aan de theologieopleiding van Hogeschool Enschede. Dirigeerde tot 1996 verschillende koren, waaronder het koor van de Nijmeegse Studentenkerk en het Twents Liturgiekoor. Was van 2000 tot 2011 coördinator cultureel-religieuze programma’s Centrum de Kapel Roermond en van 2002 tot 2016 bestuurslid Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (afdeling bisdom Den Bosch). Is sinds 2009 pastoraal werker Pelgrimsoord Klooster Wittem en beheerder erfgoed van de Redemptoristen in Nederland.
Sinds 2009 tot heden cantor van de Oud-Katholieke Parochie Maria Magdalena Eindhoven.
Redactioneel actief geweest voor ‘Inzet’ (1984-1990), ‘Werkmap voor Liturgie’ (Gooi en Sticht) (1991-1996), en ‘Liturgie in Beweging’ (1996-2000).


Publicaties

selectie

Wat is liturgische muziek? Heeswijk 2008.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

72a Voor kleine mensen is hij bereikbaar (t)
96a Zing een nieuw lied, alle landen (t)
221 Zo vriendelijk en veilig als het licht (t)
282 Genesteld aan uw hart (t)
362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (t)
391 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak (t)
456 Kwam van Godswege (t)
490 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen (t)
492 Verschenen is de mildheid (t)
493 Soms breekt uw licht (t)
503 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron (t)
529 Mijn dienstknecht, mijn geliefde (t)
563 De geur van mirre hangt (t)
584 Is zijn ure nu gekomen (t)
601 Licht dat ons aanstoot in de morgen (t)
602 Met niets van niets zijt Gij begonnen (t)
632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (t)
658 Gods adem waait zijn woorden uit den hoge (t)
686 De Geest des Heren heeft (t)
689 Wat altijd is geweest (t)
788 God die in het begin (t)
789 Delf mijn gezicht op (t)
845 Tijd van vloek en tijd van zegen (t)
897 Rusteloos ben ik (t)
924 Verdoofd en schamper van gemis (t)
942 Ik sta voor U in leegte en gemis (t)
951 Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt (t)
999 Ik zal in mijn huis niet wonen (t)