Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Klaas-Willem de Jong


geboren: 19 augustus 1961 te Lichtenvoorde

Biografische notitie

Studeerde theologie te Kampen (1979-1985), promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een studie over de liturgiegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland; studeerde Nederlands Recht aan de Open Universiteit (2002-2010). Was werkzaam als predikant te Oudega-Idzega c.a. (1987-1991), Rijsenhout (1993-2000), Oudshoorn-Ridderveld (Alphen a/d Rijn-Noord, 2000-2009) en Utrecht-Leidsche Rijn (2009-2016). Was studiesecretaris Open Theologisch Onderwijs (1991-1992). Sinds 2015 universitair docent kerkrecht aan de Protestantse Theologische Universiteit.


Publicaties

selectie

Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Baarn 1996 (dissertatie).
Verbindend vieren. Spelen met vormen en stijlen in de eredienst (red. i.s.m. Andries Govaart, Jaap Overeem, Kees van Setten en Els van der Wolf-Kox). Zoetermeer 2013.

Voor een volledig overzicht van publicaties: klik hier.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

9a Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen (t)
13c Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten (t)
84a Wat hou ik van uw huis (t)
130c Uit de diepten roep ik U (t)

Website

www.kwdejong.nl