Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Louis van Tongeren


geboren: 1 maart 1954 te Deventer

Biografische notitie

Studeerde theologie in Utrecht met liturgie als specialisme. Was van 1983 tot 2015 werkzaam als docent liturgiewetenschap aan de Theologische Faculteit Tilburg en later docent liturgische en rituele studies aan de Universiteit van Tilburg.


Publicaties

Zijn publicaties hebben grotendeels betrekking op de geschiedenis van de liturgie en op de actuele liturgische praktijk.
Hij was mede-oprichter van de reeks ‘Liturgie in perspectief’ waarvan de naam later wijzigde in ‘Meander’ en initiator van de internationale reeks ‘Liturgia condenda’. Beide reeksen ontstonden binnen het Liturgisch Instituut dat na verloop van tijd is omgevormd tot het Instituut voor rituele en liturgische studies (IRiLiS).

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

157b Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade (t)
158b Een schoot van ontferming is onze God (t)
160a Die rechtens God gelijk (t)
276 Zomaar een dak boven wat hoofden (t)
304 Zing van de Vader die in den beginne (t)
320 Wie oren om te horen heeft (t)
321 Niet als een storm, als een vloed (t)
322 Die chaos schiep tot mensenland (t)
323 Hoor. Maar ik kan niet horen (t)
324 Wat vrolijk over U geschreven staat (t)
325 Dat woord, waarin ons richting werd gegeven (t)
346 Roept God een mens tot leven (t)
390 Het brood in de aarde gevonden (t)
419 Wonen overal nergens thuis (t)
460 De nacht loopt ten einde (t)
489 Komt ons in diepe nacht te ore (t)
494 Vanwaar zijt Gij gekomen (t)
528 Omdat Hij niet ver wou zijn (t)
537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (t)
543 Gij zijt in glans verschenen (t)
603 De vloed van vóór de tijd (t)
607 Gij zijt voorbijgegaan (t)
608 De steppe zal bloeien (t)
609 Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied (t)
656 Ik ben de wijnstok (t)
663 Al heeft Hij ons verlaten (t)
730 Heer, herinner U de namen (t)
735 Gij, die de mens geschapen hebt (t)
807 Een mens te zijn op aarde (t)
808 In diepe nacht ben ik gegaan (t)
828 Stem als een zee van mensen (t)
893 Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven (t)
981 Zolang er mensen zijn op aarde (t)