Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Pieter Post


geboren: 25 oktober 1958 te Oudebildtzijl

Biografische notitie

Volgde de opleiding MBO-Verpleegkunde en studeerde aan de Hogere School voor de Intramurale Gezondheidszorg. Was van 1978 tot 1985 als verpleegkundige werkzaam. Studeerde daarna theologie aan de Hogeschool Holland en aan de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde in 2010 op de geschiedenis van het doopsgezinde kerklied. Is sinds 1994 doopsegzind predikant. Was van 2001 tot 2006 docent homiletiek, liturgiek en hymnologie aan het Doopsgezind Seminarium aan de Vrije Universiteit envan 2003 tot 2019 docent Doperse theologie aan de theologiecursus voor gemeenteleden. Ontving in 2020 de Regenboogprijs van de Stichting Regenboog Belang van de burgerlijke gemeente Heerenveen, wegens het bespreekbaar maken van LHTB in de kerk. Won in 2015 de Menno Simons Predigtpreis van de Arbeitstelle Theologie der Friedenskirchen, Universiteit Hamburg / Mennonieten Gemeinde Hamburg.


Publicaties

selectie

‘God ontzaglijk Albestuurder! – een voortreffelijk lied van Arend Hendrik van Gelder (1756-1819)’, in: Doopsgezinde Bijdragen (2002).
Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973). Van particularisme naar oecumeniciteit
(diss.). Hilversum 2010.
‘Theatraal, rebels, omstreden en geliefd. Onderzoek naar “De Winden Gods”: van een Noors drinklied naar een internationaal kerkgezang’, in: Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 40. Amsterdam 2014, 271-302.
‘In ’t lommer verscholen glooiende hei, en brúne heide’: ontstaansgeschiedenis van de Gemeentedag bundel (1933), in: Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 42 (2016). Amsterdam 2016, 255-282.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

739 Wat heeft Maria ons bewaard (t)
892 Niet in ‘t geweldige geluid (t)