Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Sybe Bakker


geboren: 14 januari 1937 te Hallum

Biografische notitie

Studeerde na de kweekschool voor de aktes LO wiskunde en biologie, Nederlands MO-A en MO-B. Behaalde het doctoraal examen Nederlands aan de universiteit van Groningen met het accent op de literatuur der renaissance in combinatie met hymnologie. Volgde de cursus Kerkmuziek en ontving de Bevoegdheidsverklaring orgel-III. Was werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs en als organist te Hallum, Musselkanaal en Groningen (Morgensterkerk en Noorderkerk).


Publicaties

Elíberis of het ene spoor, een korte roman. Kampen 1982, herdruk 1984.
Vuurproeven, over literatuur. [essay-bundel]. Barneveld 1992.
‘Liturgische melodieën bij Dirk Volkertsz. Coornhert (1522-1590)’. In: P.G.J. Post, A.H.M. Scheer en R. Steensma (red.), Jaarboek voor liturgie-onderzoek. Deel 11. Groningen 1995, p. 135 – 186.
‘Psalmberijmingen van Datheen en Marnix’. In: Harry van der Kamp (red.), Het Sweelinck Monument – Deel II A. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Eerste Boek der Psalmen Davids. San Lorenzo de El Escorial, Spanje 2009, p. 58 – 72, herdruk 2021.
‘Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing’. Vier eeuwen psalmen zingen in de Lage Landen. Groningen 2010.
‘Een boventallig Davidslied, Vier eeuwen herdichtingen van Psalm 151’. In: Jaco van der Knijff, Justin Kroesen en Jan Smelik (red.), Bach, het kerklied en het orgel. Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth. p. 95-114. Steenwijk 2016.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

23a D’Almachtige is mijn herder en geleide (t)
510 O kerstnacht, schoner dan de dagen (t)
708 Wilhelmus van Nassouwe (t)
865 Komt nu met zang van zoete tonen (t)
866 Zolang als ik op aarde leven zal (t)
901 Ik hoor trompetten klinken (t)

Biografieën

Dirk Raphaëlsz. Camphuysen
Jacobus Revius
Adriaen Valerius
Joost van den Vondel