Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Wouter van Voorst


geboren: 22 januari 1981 te Eindhoven

Biografische notitie

Studeerde na zijn VWO-opleiding theologie te Utrecht. Was van 2009 tot 2018 predikant van de Protestantse Gemeente te Alteveer (Gn.).


Publicaties

selectie

Heidelberg en Rome, Coevorden 2019.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

159a Nu is het woord gezegd (t)
273 Loof God, die zegent al wat leeft (t)
352 Jezus, meester aller dingen (t)
449 In de duisternis verwachten wij (t)
453 Wachters van de trijd (t)
472 Hoor de herders, hoe ze Hem loven (t)
488 In den beginne was het woord (t)
519 Gij die de ster van David zijt (t)
526 Juich voor de koning van de Joden (t)
530 De Geest des Heren is op hem (t)
546 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden (t)
561 O liefde, die verborgen zijt (t)
582 Door wat voor grote eenzaamheden (t)
659 Kondig het jubnelend aan (t)
664 Naam van Jezus, nu verheven (t)
759 Gods kinderen op aarde (t)
760 Gij zijt de zin van wat wij zijn (t)
761 Zoals het witte bliksemlicht (t)