Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Bram Stellingwerf


Bijdragen aan Psalmen anders

27c Uw nabijheid wil ik zoeken (m)
32b Gezegend hij wiens kwaad en schuld (m)
38a In scherven ligt mijn hart (m)
47a Verheven, Gij, die los van aardse machten (m)
74a Kom voor ons op, die ons gewild hebt (m)
120a Te lang al zijn we hier gebleven (m)
123a Hunkerend naar erkenning (m)
143a Dat Gij mij doet opstaan (m)
147a Een warme bron van vrede zijt Gij (m)