Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Gert Landman


geboren: 17 februari 1951 te Barneveld

Bijdragen in het Liedboek

23c         Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (v)
78a         Luister, volk van God , hoor wat ik je leer (v)
150a       Geprezen zij God (v)
218         Dank U voor deze nieuwe morgen (v)
226         Dank U voor uw overvloed (t)
268         Goede herder, als wij slapen (t)
298         Eeuwige, onze God (t + m)
300b       God van ons leven, open ons hart (m)
377         Zoals ik ben, kom ik nabij (v)
378         Sterk, Heer, de handen tot uw dienst (v)
416         Ga met God en Hij zal met je zijn (v)
429c       De Eeuwige zal je zegenen en behoeden (v + m)
477         Komt allen tezamen (v)
715         Zoals de halmen buigen in de wind (v)
784         Samen spelen, zingen (t)
837         Iedereen zoekt U, jong of oud (v)
873         Zingen wij God onze lof (v)
939         Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (v)
964         Met de engelen mee op reis (t + m)
973         Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (v)
987         Bron van het zijnde (t + m)
989         Gelukkig de armen van geest (t)

Leven en werk

Gert Landman studeerde aan de Pedagogische Academie te Ede met als hoofdvak muziek. Daarna volgde hij een studie theologie te Kampen en Amsterdam. In 2002 promoveerde hij op een liturgisch-exegetisch thema. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en was verbonden aan de gemeenten van Amsterdam-Noord (1981-1989) en De Bilt (1981-2016). Hij was medewerker aan de twee delen van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van de redactie van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Hij heeft een brede interesse in de Keltisch-christelijke traditie.

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

selectie

In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst (dissertatie). Zoetermeer 1995.
Wij delen in uw leven. Liederen en aanmoedigingen bij de Maaltijd van de Heer voor deelnemers, afhakers en (her)intreders. Zoetermeer 2002.
Bilts Hoogkruis. Geschiedenis in steen. De Bilt 2013.