Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Gert Landman


geboren: 17 februari 1951 te Barneveld

Bijdragen in het Liedboek

23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (v)
78a Luister, volk van God , hoor wat ik je leer (v)
150a Geprezen zij God (v)
218 Dank U voor deze nieuwe morgen (v)
226 Dank U voor uw overvloed (t)
268 Goede herder, als wij slapen (t)
298 Eeuwige, onze God (t + m)
300b God van ons leven, open ons hart (m)
377 Zoals ik ben, kom ik nabij (v)
378 Sterk, Heer, de handen tot uw dienst (v)
416 Ga met God en Hij zal met je zijn (v)
429c De Eeuwige zal je zegenen en behoeden (v+m)
477 Komt allen tezamen (v)
715 Zoals de halmen buigen in de wind (v)
784 Samen spelen, zingen (t)
837 Iedereen zoekt U, jong of oud (v)
873 Zingen wij God onze lof (v)
939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (v)
964 Met de engelen mee op reis (t+m)
973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (v)
987 Bron van het zijnde (t+m)
989 Gelukkig de armen van geest (t)

Bijdragen in Psalmen anders

69a Red mij, o God, nu ik wegzak in de modder (t+m)

Leven en werk

Gert Landman studeerde aan de Pedagogische Academie te Ede en enkele jaren aan het conservatorium te Zwolle. Daarna volgde hij een studie theologie te Kampen en Amsterdam met als hoofdvak liturgiek. In 2002 promoveerde hij op een liturgisch-exegetisch thema. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en was verbonden aan de gemeenten van Amsterdam-Noord (1981-1989) en De Bilt (1981-2016). Sinds zijn emeritaat (2016) is hij invalpredikant in diverse vacante gemeenten. Hij was redactielid van de de twee delen van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland en Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Hij is bestuurlid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, de laatste jaren als voorzitter en bestuurslied van De Binnenkamer / Klooster in de Cloud (getijdengebeden vanuit kapel Nieuw Hydepark en online). Hij heeft een brede interesse in de Keltisch-christelijke traditie.

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

selectie

In de ruimte van de Naam. Liturgische grondwoorden in het onderricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe Testament en de christelijke eredienst (dissertatie). Zoetermeer 1995.
Wij delen in uw leven. Liederen en aanmoedigingen bij de Maaltijd van de Heer voor deelnemers, afhakers en (her)intreders. Zoetermeer 2002.
Bilts Hoogkruis. Geschiedenis in steen. De Bilt 2013.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

27a De Heer is mijn licht (t+m)
131a U helpt mij, Heer, mijn trots is te vergeten (t+m)
223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans (t)
257 Nu het avond is (t+m)
388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (t+m)
426 God to enfold you/God zal je hoeden (t+m)

Overzichtsartikel

Iona als bron van liederen