Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Frans Berkelmans


geboren: 1930

Biografische notitie

Hij werd in 1957 monnik in de Abdij van Egmond. Hij ijverde voor de psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, was van 1967 tot 2020 redacteur van Benedictijns tijdschrift en publiceerde analyses van de poëzie van onder anderen Ida Gerhardt, Guido Gezelle en Willem Jan Otten.


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

450 Verblijd u in de Heer te allen tijd (t)
544 Christus naar wie wij heten (t)