Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Klaas Touwen


geboren: 18 juni 1957 te Herwen en Aerdt

Biografische notitie

Hij is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en in de Nederlandse Kerk in Duitsland. Hij is voorzitter van de Commissie Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken en eindredacteur van het franciscaanse Tijdschrift voor verkondiging.


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

450 Verblijd u in de Heer te allen tijd (t)
472 Hoor de herders, hoe ze Hem loven (t)
512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed (t)
536 Alles wat over ons geschreven is (t)
538 Een mens te zijn op aarde (t)
544 Christus naar wie wij heten (t)
547 Met de boom des levens (t)
550 Verheug u, gij dochter van Sion (t)
556 Alles wat over ons geschreven is (t)
589 O lichaam van het woord (t)
591 O Heer, wees met uw kerk (t)
645 Zing ten hemel toe (t)
659 Kondig het jubelend aan (t)
705 Ere zij aan God, de Vader (t)
713 Wij moeten Gode zingen (t)
726 Hoor, een heilig koor van stemmen (t)
727 Voor alle heiligen in de heerlijkheid (t)
731 Vergeet niet hope wij heten (t)
732 Voor de toegewijden (t)
733 Vrienden die zijn overleden (t)