Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Fedde Schurer


geboren: 25 juli 1898 te Drachten
overleden: 19 maart 1968 te Heerenveen

Bijdragen in het Liedboek

13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij? (t)
19 De hemel roemt de Heer (t)
173 Kom mee, zei David, allemaal (t)
315 Heb dank, o God van alle leven (t)
787 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten

Biografische notitie

Was onderwijzer te Lemmer. Werd vanwege zijn pacifistische overtuiging ontslagen en vertrok naar Amsterdam. Keerde na de oorlog naar Friesland terug en werkte van 1946 tot 1963 als eindredacteur van het regionale dagblad Heerenveense Koerier (vanaf 1952 Friese Koerier). Schreef als dichter vooral in het Fries en was zo een pleitbezorger van die taal. Vertaalde ook Duitse en Engelse gedichten in het Fries.

Externe link

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fedde_Schurer
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197401_01/_jaa003197401_01_0016.php