Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jaap Zijlstra


geboren: 5 september 1933 te Wassenaar
overleden: 22 december 2015 te Amsterdam

Bijdragen in het Liedboek

31a                   Mijn toevlucht is de Here God (t)
159b                 Nu laat Gij, Heer, mij gaan (v)
220                   Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (t)
357                   Heer, een nieuwgeboren kind (t)
389                   Het brood dat ons voor ogen staat (t)
392                   Wie kent de eenvoud van het breken (t)
393                   Als ik in deze stille tijd (t)
459                   Ik breng een rechter aan het licht (t)
562                   Ik wil mij gaan vertroosten (t)
569                   Toen Jezus wist: nu is gekomen (t)
574                   Glorie zij U, Christus, U leed onze nood (v)
618                   Christus lag in de dood terneer (v)
633                   De lichtvorst, de ontluisterde (t)
646                   De Heer is onze reisgenoot (t)
687                   Wij leven van de wind (t)
688                   Heilige Geest, Gij zijt als de wind (t)
690                   Taal op de tong (t)
722                   Uw stem, Heer, hebben wij gehoord (v)
852                   U komt mij, lieve God (t)
p 1195              Met elk blad dat valt (t)
p 1488              Heer, mijn hart is ziek van verdriet (t)