Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Hans Uytenbogaardt


geboren: 29 april 1942

Biografische notitie

Hans Uytenbogaardt is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was secretaris van het Samenwerkingsorgaan voor de Erediemst van de toenmalige Samen-op-Weg-kerken en in die functie verantwoordelijk voor het Dienstboek van de Protestantse Kerk, deel I Schrift - Maaltijd - Gebed en deel II Leven - Zegen - Gemeenschap. Daarnaast was hij docent liturgiek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek/Conservatorium in Utrecht en het Theologische Seminarium Hydepark in Doorn.


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

731 Vergeet niet hoe wij heten (t)
732 Voor de toegerwijden (t)