Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jan D. van Laar


geboren: 17 juni 1936 te Rhenen

Bijdragen in het Liedboek

232 Heer, blijf bij ons, kom in ons huis (t+m)
368g Adem van God, vernieuw ons bestaan (m)
541 Veertig jaren lopen door het hete zand (t+m)
555 Dans en zing: hosanna voor de koning (t+m)
570 Toen Jezus had gebeden (m)
776 Er wordt een nieuwe stad gebouwd (t+m)

Leven en werk

Jan Dirk van Laar groeide op in een hervormd-gereformeerd gezin met zes kinderen. In huize Van Laar stond een harmonium. Daarop werden hem vanaf zijn negende jaar de beginselen van het harmoniumspel bijgebracht, zodat hij uit De Melodieën der Psalmen en Lof- en Bedezangen van Jan Worp kon spelen. Omdat een muzikale vakopleiding voor zijn vader not done was, ging Jan naar de kweekschool voor onderwijzers in Ede. Deze opleiding rondde hij in september 1958 af. Buiten medeweten van zijn ouders, maar gesteund door de muziekdocent van de kweekschool Henk Kwakkel, volgde Jan gelijktijdig met zijn onderwijsopleiding lessen aan het Utrechts Conservatorium, onder meer bij Stoffel van Viegen. In mei 1955 behaalde hij het Getuigschrift voor de Praktijk van het Kerkorgelspel van de Nederlandse Organistenvereniging (N.O.V.). Twee jaar later slaagde hij voor het theoretische gedeelte van het Staatsexamen orgel A.

Na zijn militaire dienst (1958-1960) studeerde Jan van Laar aan het conservatorium van Den Haag. Docenten waren Adriaan Engels (orgel, harmonie en contrapunt) en Simon Admiraal (piano). Al tijdens deze studie werd Van Laar in 1963 onderwijzer in Benthuizen. In dat jaar behaalde hij tevens de akte muziekonderwijs A voor piano.

Jan van Laar was van 1964 tot 1970 muziekdocent aan de onderwijzersopleiding te Ede waar hij zelf gestudeerd had. Tijdens die periode behaalde hij het einddiploma solospel orgel (1965), de akte muziekonderwijs B voor orgel (1966) en de onderwijsakte B schoolmuziek (1967).

In 1970 werd Van Laar docent schoolmuziek aan het conservatorium te Zwolle, een functie die hij tot 1974 vervulde. Aan de onderwijzersopleiding van de Hogeschool Drenthe te Emmen doceerde hij van 1973 tot 1992 het vak muziek. In 1975 behaalde hij de Bevoegdheidsverklaring I.
Als organist was hij verbonden aan de Scheppingskerk te Zwolle, de Grote Kerk te Emmen en de Dorpskerk te Bathmen.

Op landelijk niveau vervulde Van Laar diverse functies. Hij was bijvoorbeeld in 1998-2004 voorzitter van de Commissie voor de Kerkmuziek binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook was hij lid van het moderamen van het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst en voorzitter van de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek.

Van 1999 tot 2009 voerde hij de hoofdredactie van het tijdschrift Eredienstvaardig (later: Laetare). Hij schreef vele artikelen op het gebied van kerk- en schoolmuziek in diverse bladen en boeken en was ook actief als componist van onder andere koraalbewerkingen. Hij verzorgde de eindredactie van vijf veelgebruikte koraalboeken bij het Liedboek voor de kerken, en van de begeleidingsbundel bij het Dienstboek, die alle bij Boekencentrum te Zoetermeer werden uitgegeven. Voor deze bundels schreef Jan van Laar zelf bijdragen.

Zijn professie als schoolmusicus én kerkmusicus komen bijeen in zijn werk als dichter/componist van kinderliederen. Tussen 1987 en 1992 verschenen drie delen in de serie Bijbelliederen voor jonge kinderen. Een selectie daaruit en aangevuld met nieuwe liederen verscheen in 2010: Alle vogels vliegen. Een aantal van deze liederen is in verscheidene bundels overgenomen in Nederland en België.
Naast liederen schreef Jan van Laar ook gedichten voor jonge kinderen. Gerrit Komrij nam daaruit over in De Nederlandse kinderpoëzie en enige gedichten.
Vanaf 2013 publiceert Van Laar tevens gedichten voor volwassenen.

Auteur: Jan Smelik


Publicaties

(ruime selectie)

Muziek voor orgel

 • Psalm 100, partita, Goes z.j.
 • Pensiere, Amsterdam 1975.
 • Tokoyo, Amsterdam 1977.
 • Playtime, Amsterdam 1978.
 • J. Pasveer (red.): Orgelboek voor de Psalmen, Den Haag 1978 (medeauteur).
 • Voorspelen voor de psalmen, Nijkerk 1980.
 • Twaalf kleine partita’s, Den Haag 1982.
 • H. Waardenburg e.a. (red.): Psallite-1, Den Haag 1992 (redacteur en medeauteur).
 • Orgelboek bij de 491 gezangen, Den Haag 1985 (redacteur en medeauteur).
 • Muziek in oude stijl, Den Haag 1988 (redacteur en medeauteur).
 • Koraalbewerkingen over de 150 psalmen, Den Haag 1995 (eindredacteur en medeauteur).
 • Orgelboek bij de 150 psalmen, Den Haag 1996 (eindredacteur en medeauteur)
 • 30 intonaties, Goes 1996.
 • Diverse partita’s in Organist & Eredienst.
 • Begeleidingsbundel bij het Dienstboek, Zoetermeer 1999 (eindredacteur en medeauteur).
 • J. Krajenbrink e.a. (red.): Folkert Grondsma. Verzamelde liedbewerkingen voor orgel, Zoetermeer 2010 (mederedacteur).
 • Nieuw Orgelboek bij de 491 gezangen (losbladig), Zoetermeer 2004 (eindredacteur en medeauteur).

Liedbundels

 • Bijbelliederen voor jonge kinderen, 3 delen. Den Haag-Zoetermeer 1988-1992.
 • Alle vogels vliegen, Bijbelliederen, Zoetermeer 2010.