Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

113c - Soms breekt als in een oude droom


Je wordt gezien, je mag er zijn

Margryt Poortstra
Stijn van der Loo

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In Psalm 113 draait God de wereld op z’n kop. Met een slot, dat herkenbaar is in Bijbelse verhalen, en tegelijk nú pijn kan doen: de onvruchtbare vrouw wordt een moeder van kinderen. In 113c komt de vrouw niet tot haar recht door een kind te krijgen, maar door gekend te zijn door de Eeuwige. De tekst kan gelden als inleiding op het lied. Het lied leent zich vooral voor een solistische uitvoering.