Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters, componisten en schrijvers van toelichtingen en artikelen vinden.
Verder lezen

Nieuws

In wind en vuur: alle liederen (toegelicht) van Willem Barnard | Guillaume van der Graft (Skandalon, Middelburg 2023)

Op 23 april 2023 is in Utrecht de driedelige uitgave van In wind en vuur gepresenteerd, alle liederen van Willem Barnard, uitgebreid toegelicht. Deze uitgave van uitgeverij Skandalon kwam tot stand in samenwerking met de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), die verantwoordelijk is voor de inhoud van deze website.
Afspraken tussen uitgeverij en stichting hebben ertoe geleid dat de toelichtingen van de liederen die ook in het Liedboek voorkomen in aangepaste vorm worden opgenomen op de website van het liedboekcompendium. Dat zal in de komende maanden van 2023 gebeuren. Begonnen is met de liederen voor het liturgisch jaar vanaf Advent. Van de volgende liederen van Willem Barnard is inmiddels een toelichting bij de tekst op de website geplaatst: 450, 466, 472, 481, 487, 512 en 519. Deze liederen worden ook in onderstaand overzicht vermeld.

Nieuwe besprekingen in mei 2023

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

253 - De zon daalt in de zee (m)
271 - Jezus Christus is het licht van God (t+m)
376 - Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister (t+m)
437 - Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer (t+m)
450 - Verblijd u in de Heer te allen tijd (t)
466 - O wijsheid, daal als vruchtbare taal (t)
472 - Hoor de herders, hoe ze Hem loven (t)
481 - Hoor, de engelen zingen de eer (t)
487 - Eer zij God in onze dagen (t)
512 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed (t)
519 - Gij die de ster van David zijt (t)
523 - Christus ging als eerste (m)
566 - Midden in de dood (m)
644 - Terwijl wij Hem bewenen (m)
658 - Gods adem waait zijn woorden uit den hoge (t)
699 - O pinksterdag (t)
824 - Vroeg ik mijn denken (m)

Handreikingen bij gebeden door Evert Jonker

p 1366 - Hoor mij, God, als ik tot U roep
p 1372 - Wanneer wij moeten gaan
p 1375-2 - Gebed voor een operatie
p 1375-3 - Gebed voor een operatie
p 1416-3 - Lieve God, lees mijn zwijgen
p 1418 - In mijn hart

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden