Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters en componisten vinden.
Verder lezen

Nieuws

Aanpassing tekst lied 737

‘Jeruzualem, mijn vaderstad’

Op 10 december 2021 is een nieuwe tekst voor strofe 19 van lied 737 uit het Liedboek openbaar gemaakt, evenals een kleine aanpassing in strofe 20.
Deze nieuwe tekst is te vinden op de liedpagina van lied 737: klik hier.

Nieuwe besprekingen in april 2022:

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

98c - Bergen kunnen het (m)
258 - De dag gaat nu bij ons vandaag (t+m)
269 - Als ik slaap (m)
285 - Het licht is ons voorgegaan (m)
394 - Hoog staat de paaskaars opgericht (t)
454 - De mensen die gaan in het duister (t+m)
498 - Betlehem, o uitverkoren stad (t)
501 - Als een ster in lichte luister (t)
504 - Een engel heeft de toon gezet (m)
639 - Christus in het graf geborgen (m)
666 - De Heer is opgetogen (t+m)
676 - De wind, wij zien hem niet (m)
687 - Wij leven van de wind (t)
691 - De Geest van God waait als een wind (t)
778 - O Here God, - ons liefst verlangen (t)
977 - Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd (t+m)
986 - De oorsprong van leven en licht (m)
blz. 1371 - Een oud geding (t)
blz. 1481 - Te wit om door te gaan (t)
Biografie Anton Lam
Biografie Jaci C. Maraschin

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden