Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters en componisten vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in april en mei 2021:

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

72a - Voor kleine mensen is hij bereikbaar (t)
146a - Laat ons nu vrolijk zingen (t+m)
157a - Mijn ziel maakt groot de Heer (t)
217 - De dag gaat open voor het woord des Heren (t)
253 - De zon daalt in de zee (t)
279 - Met koning David zingen wij (t)
280 - De vreugde voert ons naar dit huis (t)
318 - Het woord brengt de waarheid teweeg (t)
341 - Wij geloven allen in één God (t+m)
344 - Wij geloven één voor één (t)
392 - Wie kent de eenvoud van het breken (t)
415 - Zegen ons, Algoede (m)
474 - Loof God, gij christenen, maak Hem groot (t+m)
493 - Soms breekt uw licht (t)
549 - De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter (t)
559 - Gij die ver voor ons uit (t+m)
602 - Met niets van niets zijt Gij begonnen (t)
609 - Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied (t)
654 - Zing nu de Heer, stem allen in (t)
656 - Ik ben de wijnstok (t)
680 - Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (t)
708 - Wilhelmus van Nassouwe (m)
808 - In diepe nacht ben ik gegaan (t)
836 - O Heer die onze Vader zijt (t+m)
858 - Vernieuw in ons, o God (t+m)
867 - Loof overal, loof al wat adem heeft (t+m)
887 - Wees stil en weet: Ik ben uw God (t)
893 - Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven (t)
910 - Soms groet een licht van vreugde (t+m)
981 - Zolang er mensen zijn op aarde (t)
blz. 758 - De disgenoten (gedicht)

Liedboek & online-kerkdiensten

De opnamen van liederen

Deze website wil informatie geven over de liederen in Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Bij ongeveer de helft van de liederen is op deze website een opname te beluisteren. Deze opnamen hebben een instructief doel.
Regelmatig krijgen wij het verzoek of deze opnamen gebruikt mogen worden tijdens online-kerkdiensten. Deze vraag is begrijpelijk in de huidige tijd waarin er niet of nauwelijks gezongen kan worden in kerkdiensten.
Muziek is vanaf onze site niet te downloaden. Het laten horen van liederen tijdens een dienst is wel mogelijk, hoewel officieel daarvoor toestemming moet worden geregeld, omdat het een vorm van openbaarmaking is. In Nederland is BUMA|STEMRA de door de overheid aangewezen instantie om deze streamingsrechten te regelen.
Het gebruik van opnamen in vieringen is een tijdelijke mogelijkheid zolang er vanwege corona in de kerk niet life gezongen kan worden.
Het is van belang te vermijden dat gestreamde vieringen waarin opnamen gebruikt worden downloadbaar zijn of langdurig via het internet toegankelijk blijven.
Om meer te lezen over auteursrechten en naburige rechten in de kerk: klik hier.
Disclaimer: de redactie van deze website, noch de BV Liedboek, noch de ISK kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige openbaarmaking van de inhoud van deze website.

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden