Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters en componisten vinden.
Verder lezen

Nieuws

De opnamen van liederen

Deze website wil informatie geven over de liederen in Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Bij ongeveer de helft van de liederen is op deze website een opname te beluisteren. Deze opnamen hebben een instructief doel.
Regelmatig krijgen wij het verzoek of deze opnamen gebruikt mogen worden tijdens online-kerkdiensten. Deze vraag is begrijpelijk in de huidige tijd waarin er niet of nauwelijks gezongen kan worden in kerkdiensten.
Muziek is vanaf onze site niet te downloaden. Het laten horen van liederen tijdens een dienst is wel mogelijk, hoewel officieel daarvoor toestemming moet worden geregeld, omdat het een vorm van openbaarmaking is. In Nederland is BUMA|STEMRA de door de overheid aangewezen instantie om deze streamingsrechten te regelen.
Het is aan te bevelen om als kerkelijke gemeente er voor te zorgen dat een opname alleen tijdens een dienst of uitzending is te beluisteren en deze na de dienst van internet te verwijderen.
Om meer te lezen over auteursrechten en naburige rechten in de kerk: klik hier.

Nieuwe besprekingen in december 2020:

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

57a - De merel fluit als morgenopening (t)
85a - Nu mag uw land onder uw glimlach liggen (m)
130b - De Heer is steeds barmhartig (m)
197 - Gij die het sprakeloze bidden hoort (m)
200 - Wek uw kracht en kom ons bevrijden (m)
220 - Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (m)
233 - Wat klaarstaat op de tafel (m)
259 - Zend ons een engel in de nacht (t+m)
268 - Goede herder, als wij slapen (t+m)
281 - Wij zoeken hier uw aangezicht (m)
315 - Heb dank, o God van alle leven (t+m)
372 - De Heer heeft zijn volk gevoed (m)
389 - Het brood dat ons voor ogen staat (m)
411 - U, God, loven wij (m)
482 - Er is uit 's werelds duistere wolken (m)
647 - Voor mensen die naamloos (m)
702 - Geschenk uit de hemel (t)
721 / 722 - Houd ons bijeen, God, rond uw woord / Uw stem, Heer, hebben wij gehoord (t+m)
924 - Verdoofd en schamper van gemis (t)
946 - Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (m)
1000 - Wij zagen hoe het spoor van God (t)

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden