Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters en componisten vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in september 2022:

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

452 - Als tussen licht en donker (t)
480 - Ik wandel in gedachten (t)
582 - Door wat voor grote eenzaamheden (t)
825 - De wereld is van Hem vervuld (t)

Nieuwe opnames van liederen

Op deze website is bij ongeveer de helft van de liederen een opname te beluisteren. De redactie streeft ernaar om ook bij andere liederen een geluidsopname te kunnen plaatsen. Daarvoor moeten dan nieuwe opnames gemaakt worden. Eind augustus is een eerste opnamesessie geweest in Apeldoorn. Op die dag zijn 16 liederen opgenomen die via deze site zijn te beluisteren:

88a - Nu lig ik wakker in de nacht
159b - Nu laat Gij, Heer, mij gaan
220 - Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
230 - Het eten staat op tafel klaar
252 - De avondwind draagt deze dag
342 - In God de Vader op zijn troon
449 - In de duisternis verwachten wij
545 - Christus staat in majesteit
625 - Groen ontluikt de aarde
707 - Dragende, moederlijke God
715 - Zoals de halmen buigen in de wind
725 - Gij boden rond Gods troon
817 - O, Christus, bron van lentegroei
849 - Zoek de wegen van de wijsheid
877 - Ja, ik ben het beeld van onze maker
916 - Je kunt niet dieper vallen

Uitvoerenden zijn: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen; Wilbert Berendsen, orgel.

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden