Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters en componisten vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in maart:

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

Liederen:
155 - Zijt Gij mijn God (t)
223 - Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans (t)
240 - Blijf bij ons, Jezus, onze Heer (t+m)
303 - Zonne en maan (t)
463 - Licht in onze ogen (t)
509 - Kindje van vrede (t)
542 - God roept de mens op weg te gaan (m)
719 - Loof God voor de vruchten van boomgaard en land (t+m)
754 - Liefde Gods die elk beminnen (t+m)
772 - Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (t+m)
1013 - Als alle mensen vogels dromen (t)

Canons:
66a, 137b, 219, 226, 231, 262, 278, 284, 290, 307, 309, 330, 334, 339g, 396, 406a, 420, 465, 693, 694, 809, 814, 832, 842, 862a, 862b, 881, 922, 930, 934, 983, 988, 1011, 1015

Gebedsacclamaties:
367a, 367b, 367c, 367d, 367e, 367f, 367g, 367h, 367j, 367k, 368a, 368b, 368c, 368e, 368f, 368g, 368h, 368j

Hallelujaverzen:
338a, 338b, 338c, 338d, 338f, 338j, 338m

Overzichtsartikelen:
Gebedsacclamaties
Taizé

Liedboek & online-kerkdiensten

De opnamen van liederen

Deze website wil informatie geven over de liederen in Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Bij ongeveer de helft van de liederen is op deze website een opname te beluisteren. Deze opnamen hebben een instructief doel.
Regelmatig krijgen wij het verzoek of deze opnamen gebruikt mogen worden tijdens online-kerkdiensten. Deze vraag is begrijpelijk in de huidige tijd waarin er niet of nauwelijks gezongen kan worden in kerkdiensten.
Muziek is vanaf onze site niet te downloaden. Het laten horen van liederen tijdens een dienst is wel mogelijk, hoewel officieel daarvoor toestemming moet worden geregeld, omdat het een vorm van openbaarmaking is. In Nederland is BUMA|STEMRA de door de overheid aangewezen instantie om deze streamingsrechten te regelen.
Het gebruik van opnamen in vieringen is een tijdelijke mogelijkheid zolang er vanwege corona in de kerk niet life gezongen kan worden.
Het is van belang te vermijden dat gestreamde vieringen waarin opnamen gebruikt worden downloadbaar zijn of langdurig via het internet toegankelijk blijven.
Om meer te lezen over auteursrechten en naburige rechten in de kerk: klik hier.
Disclaimer: de redactie van deze website, noch de BV Liedboek, noch de ISK kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatige openbaarmaking van de inhoud van deze website.

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden