Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters, componisten en schrijvers van toelichtingen en artikelen vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in augustus 2023

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

Toelichtingen bij liedteksten van Willem Barnard i.s.m. de redactie van In wind en vuur (Middelburg 2023):
536 - Alles wat over ons geschreven is
538 - Een mens te zijn op aarde
540 - Het waren tien geboden
544 - Christus naar wie wij heten
546 - Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden
547 - Met de boom des levens
550 - Verheug u, gij dochter van Sion
556 - Alles wat over ons geschreven is
557 - Naam van Jezus die ten dode
578 - O kostbaar kruis, o wonder Gods
589 - O lichaam van het woord
591 - O Heer, wees met uw kerk
645 - Zing ten hemel toe
650 - De aarde is vervuld
651 - Christus heeft voor ons geleden
652 - Zing jubilate voor de Heer
655 - Zing voor de Heer een nieuw gezang
659 - Kondig het jubelend aan
664 - Naam van Jezus, nu verheven
705 - Ere zij aan God, de Vader
713 - Wij moeten Gode zingen
726 - Hoor een heilig koor van stemmen
727 - Voor alle heiligen in de heerlijkheid
731 - Vergeet niet hoe wij heten
732 - Voor de toegewijden
733 - Vrienden die zijn overleden

Overige liederen en teksten
566 - Midden in de dood (t)
581 - Hier zwijgt het hoge denken (m)
644 - Terwijl wij Hem bewenen (t)
720 - Alleen te leven om te zwoegen (t)
747 - Eens komt de grote zomer (t+m)
p 1369 - Dit ene weten wij (t)

Opnames canons uit Liedboek
Op 26 augustus zijn door het Apeldoorns Kerkmuziekensemble 22 canons uit het Liedboek opgenomen:

219 - Licht om te leven
230 - Het eten staat op tafel klaar
251 - Blijf bij ons, reisgenoot
262 - Deze dag het werk gedaan
290 - Licht van Pasen
309 - Zing nu verheugd een vrolijk lied
396 - Vrede is het woord
420 - Groot is de wereld
434a - Daar komt een schip geladen
465 - Hopen en uitzien naar het licht
473a - Er is een roos ontloken
473b - Er is een roos ontloken
547a - Laten wij dan bidden
616a - Christus is opgespannen
694 - Dat wij volstromen met levensadem
814 - Wees gezegend, waar je ook heengaat
842 - Jezus Messias zegt: Ik ben het licht van de wereld
862a - Musica est Dei donum optrime
863a - Nu laat ons God de Here
930 - Jij geeft mij vleugels en handen vol licht
981a - Gij voedt de vogels in de bomen
1015 - Tot het uiterste

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden