Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters, componisten en schrijvers van toelichtingen en artikelen vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in november 2022:

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

263 - Wees Gij mijn toevlucht in de komende nacht (t+m)
476 - Nu zijt wellekome (t+m)
498 - Betlehem, o uitverkoren (m)
502 - Wij zingen door de tranen heen (t)
530 - De Geest des Heren is op hem (t)
584 - Is zijn ure nu gekomen (t)
625 - Groen ontluikt de aarde (t)
759 - Gods kinderen op aarde (t)
760 - Gij zijt de zin van wat wij zijn (t)
760 - Gij zijt de zin van wat wij zijn (m)
761 - Zoals het witte bliksemlicht (t)
951 - Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt (t)
978 - Aan U behoort, o Heer der heren (t)
1012 - Geef aan de wereld vrede, Heer (t)
blz. 708 - Denkend over God en mij (t)
blz. 1197 - Onder vreemden (t)

Besprekingen van gebedsteksten door Evert Jonker:
blz. 541 - Hij komt uitgerekend bij mij terecht (t)
blz. 541 - Midden op de dag kom ik tot U (t)
blz. 543 - Wij danken U, Heer, voor al het goede (t)
blz. 543 - Heer, zegen ons en deze gaven (t)
blz. 1256 - God, onze Vader, van U zijn de eeuwen en de tijden (t)
blz. 1290 - Gij die toekomst schept (t)

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden