Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters, componisten en schrijvers van toelichtingen en artikelen vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in december

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

246b - De maan is opgekomen (t+m)
296 - Die de morgen ontbood (m)
326 - Van ver, van oudsher aangereikt (t)
394 - Hoog staat de paaskaars opgericht (m)
486 - Midden in de winternacht (m)
545 - Christus staat in majesteit (t+m)
906 - God is tegenwoordig (t+m)
960 - Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer (m)

Besprekingen van gebedsteksten door Evert Jonker:

blz. 1317 - In ons hart en in ons huis (t)
blz. 1329 - Voor onderweg (t)
blz. 1335 - Dat je de weg mag gaan die je goeddoet (t)
blz. 1336 - Dat de weg je tegemoet komt (t)
blz. 1343 - Schrijf Uw naam uit God (t)

Nieuwe opnamen van liederen

In november 2022 zijn 15 liederen opgenomen door de vrouwenschola van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede o.l.v. Annemarie van der Meij, m.m.v. Dick Troost, orgel:
265 - Gij waakt en draagt
443 - De engel Gabriël komt aangesneld
479 - Een lied weerklinkt in deze nacht505 - In de nacht gekomen
529 - Mijn dienstknecht, mijn geliefde
603 - De vloed van vóór de tijd
636 - Liefde is licht, opnieuw geboren
639 - Christus in het graf geborgen
682 - Dit is het wonder: de kracht van de Geest
688 - Heilige Geest, Gij zijt als de wind
699 - O pinksterdag
736 - Dat ons zorgen en werken
742 - Wees geprezen, bron en schenker
775 - Dag der dagen, als de tijden
965 - Heer, stuur zelf het schip der kerk

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden