Home

Welkom op liedboekcompendium.nl

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

  • Theologen, neerlandici, musicologen en kerkmusici hebben deze toelichting speciaal voor deze website geschreven.
  • Er is inmiddels een flink aantal liederen besproken. De komende tijd zullen steeds nieuwe besprekingen geplaatst worden.
  • Van diverse liederen zijn bestaande toelichtingen geplaatst, totdat een nieuwe beschikbaar zal zijn.
  • Verder vindt u op deze site overzichtsartikelen, waarin uiteenlopende aspecten betreffende de liedbundel behandeld worden.
  • Ook kunt u biografische gegevens over dichters, componisten en schrijvers van toelichtingen en artikelen vinden.
Verder lezen

Nieuws

Nieuwe besprekingen in september 2023

t = teksttoelichting
m = melodietoelichting

628 - Nu moet gij allen vrolijk zijn (t)
629 - Ik ben in mijn hof gekomen (t)
782 - Het koninkrijk is voor een kind (t)

Opnames canons uit Liedboek

Op 26 augustus zijn door het Apeldoorns Kerkmuziekensemble 22 canons uit het Liedboek opgenomen:

219 - Licht om te leven
230 - Het eten staat op tafel klaar
251 - Blijf bij ons, reisgenoot
262 - Deze dag het werk gedaan
290 - Licht van Pasen
309 - Zing nu verheugd een vrolijk lied
396 - Vrede is het woord
420 - Groot is de wereld
434a - Daar komt een schip geladen
465 - Hopen en uitzien naar het licht
473a - Er is een roos ontloken
473b - Er is een roos ontloken
547a - Laten wij dan bidden
616a - Christus is opgespannen
694 - Dat wij volstromen met levensadem
814 - Wees gezegend, waar je ook heengaat
842 - Jezus Messias zegt: Ik ben het licht van de wereld
862a - Musica est Dei donum optrime
863a - Nu laat ons God de Here
930 - Jij geeft mij vleugels en handen vol licht
981a - Gij voedt de vogels in de bomen
1015 - Tot het uiterste

Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden