Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

553 - Stap voor stap gaat door Jeruzalem


Een eerste kennismaking

Dit lied verhaalt de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar dan vanuit het perspectief van de toeschouwer. Die ziet kinderen met takken zwaaien en vraagt zich af: waarom rijdt Jezus niet op een prachtig paard, maar op de rug van een ezelin? Het lied eindigt ook met een vraag: ‘Zullen wij de kinderen volgen?’
De oorspronkelijke Engelse tekst en de melodie van dit lied zijn van één hand: Eric Reid. Tekst en melodie zijn een aanstekelijk geheel: de doorgaande kwartenbeweging in melodie en begeleiding illustreert het stapvoets sjokken van de ezelin. Dat zegt iets over het tempo: niet te snel! Anders struikelt men in de laatste regel van elk couplet… En de begeleiding van de componist is een must (zie de begeleidingsuitgave bij het Liedboek). De alliteratie in de eerste regel van de oorspronkelijke tekst (Trotting, trotting through Jerusalem) is in de vertaling van Sytze de Vries in elke eerste regel van de coupletten toegepast: ‘Stap voor stap…’ en ‘Massa’s mensen…’

Auteur: Pieter Endedijk


Trotting, trotting through Jerusalem

Eric Reid
Sytze de Vries
Eric Reid

Tekst

Deze toelichting is overgenomen uit ‘Commentaar bij Zingend Geloven 7’ en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

Dit is een vertaling van het Engelse Trotting, trotting through Jerusalem, / Jesus, sitting on a donkey’s back. Vooral de aanstekelijke melodie lokte een vertaling uit.
Het lied bezingt de hoofdlijnen van het evangelie van Jezus’ intocht in Jeruzalem en doet dat vanuit het perspectief van een toekijkende derde.

In het origineel zijn tekst en muziek van één hand, Eric Reid. Daardoor blijven uiteraard de noten én de Engelse woorden elkaar op de voet volgen. Gepoogd is dat in het Nederlands toch ook vol te houden: de klankrijm in het trotting, trotting werd ‘stap voor stap’, zoals ook de noten tredsgewijs elkaar volgen. Evenzo in de coupletten 2 en 3: ‘massa’s mensen…’ Meer nog dan in de oorspronkelijke tekst is hier de assonantie doorgevoerd: ‘prachtig paard’, en ‘rustig rijdt’. Hopelijk horen we zo de hoeven van het ezeltje voortstappen.

De onbevangenheid van de kinderen in vers 1 en 4 staat tegenover de kritische afstandelijkheid van de grote mensen in vers 2 en 3. Maar deze groten gaan wel de kleinen achterna!


Melodie

De melodie staat in F-groot, maar ontleent veel van de harmonieën aan f-klein.
De doorgaande kwartenbeweging illustreert het stapvoets sjokken van het ezeltje. De toonherhaling aan het begin van de regels en aan de andere kant de ragtime-achtige bas benadrukken deze gang ook nog eens; er ontstaat een rustige cadans, omdat ieder akkoord per halve noot wisselt.
De grondtoon van het akkoord komt op de eerste kwartnoot, op elke tweede kwartnoot wordt het akkoord in zijn geheel gecompleteerd. Zo staan er in de eerste maat slechts drie akkoorden (F-Cm7-F). Dit patroon wordt consequent volgehouden, met uitzondering van het einde. Door het gebruik van septiemakkoorden en overige akkoordkeuzes leunt de zetting tegen jazz aan
De uitwijkingen in de melodie voeren naar de toonsoorten f-klein, As-groot en Ges-groot .
De ogenschijnlijke moeilijkheid van de septiemsprong in de tweede regel wordt vergemakkelijkt doordat de hoge d” en c” in feite een octaafverlegging van dezelfde melodie aan het eind van regel 1 zijn!
Men hoede ervoor het lied een te snel tempo mee te geven: aanbevolen de kwartnoot = 116.


Media

Uitvoerenden: The Young Voices o.l.v. Gerrie de Glint; Cor Brandenburg, piano