Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Pieter Endedijk


geboren: 3 januari 1954 te Workum

Bijdrage in het Liedboek

847 Mijn leven is een splinter aan de tijd (m)

Biografische notitie

Studeerde schoolmuziek, koordirectie en kerkmuziek te Arnhem; naderhand theologie. Was van 1977 tot 1993 werkzaam in het onderwijs, als koordirigent en als kerkmusicus. Sinds 1994 predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Gemeentepredikant te Scherpenzeel (Gld., 1994-1998), Didam (1998-2007) en Almelo (Grote Kerk, 2013-2020). Was van 2007 tot 2013 projectcoördinator en eindredacteur van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013). Vanaf 2014 eindredacteur van het digitale compendium bij dit liedboek: www.liedboekcompendium.nl. Was vele jaren binnen de kerkmuziek actief als bestuurder (Gereformeerde Organistenvereniging [GOV], voorloper van de Koninklijk Vereniging van Organisten en Kerkmusici [KVOK] en de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied [ISK]). Van 2000 tot 2023 docent liturgiek aan de opleiding Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland. Secretaris van de Commissie Leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland.


Publicaties

selectie

Opstapcursus voor kerkorganisten. Modules 5 t/m 7 – Liturgisch-hymnologische invalshoek. Utrecht 1996.
‘De doopsgezinde traditie’. In: Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik (red.), Het kerklied. Een geschiedenis. Zoetermeer 2002, 291-324.
‘De bomen en het bos. Leesroosters in de Protestantse Kerk in Nederland’. In: De praktijk van de leesroosters in de traditie van de christelijke kerk en de joodse synagoge. Gorinchem 2007, 19-37.
Cursus Kerkmuziek III. Module 3 – Liturgiek. Utrecht 2008.
‘Een nieuw liedboek in een veranderd liturgisch landschap’. In: Louis van Tongeren (red.), Liturgie op maat. Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid. Heeswijk 2009, 157-177.
Zingt een nieuw lied, alle landen. Teksten van een radioserie ‘Woord op Zondag’. Hilversum/Gorinchem z.j. [2011].
In wind en vuur: alle liederen (met toelichtingen) van Willem Barnard | Guillaume van der Graft (Gerda van de Haar en Klaas Touwen, redactie, m.m.v. Pieter Endedijk, Eward Postma, Henk Schoon en Jasper Witteveen). Middelburg 2023.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen, liturgische gezangen en korte zangvormen

23g Mijn herder is de Heer (m)
30b Van U wil ik spreken God (t+m)
36a Bij U is de bron van het leven (t+m)
62a Bij God alleen verstilt mijn ziel (m)
62c Stel je vertrouwen op God alleen I(t+m)
63a O God, U bent mijn God (t+m)
66a Jubilate Deo (m)
91a Wie in de schaduw Gods mag wonen (t)
96a Zing een nieuw lied, alle landen (m)
98a Zing een nieuw lied voor God de Here (m)
103b Loof nu, mijn ziel, de Here (m)
103c Loof de koning, heel mijn wezen (m)
113b De naam des Heren zij geprezen (m)
121a Mijn hulp komt van  God (m)
137b By the waters of Babylon (m)
145a Aller Augen warten auf dich, Herre (t+m)
145b Dichtbij is God voor wie Hem roepen (m)
146b Laat ons nu vrolijk zingen (m)
154a Gij werken des Heren, zegen de Heer (m)
157d Met hart en ziel maak ik Hem groot (m)
175 Wij hebben een sterke stad (m)
182 Blinde man, ga voort gij (t+m)
214 Het licht dat weer opnieuw begon (m)
215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (m)
217 De dag gaat open voor het woord des Heren (m)
219 Licht om te leven (m)
220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (m)
224 Elke dag vertelt over God de Heer (t+m)
226 Dank U voor uw overvloed (m)
231 Dank U, dat wij samen eten (m)
233 Wat klaarstaat op de tafel (m)
235 Voor alle goede gaven, Heer (m)
243 O Heer mijn God, ook deze nacht (m)
244 Nu is de dag ten einde (t)
247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (m)
251 Blijf bij ons, reisgenoot (m)
253 De zon daalt in de zee (m)
255 Gij volgt ons uit Jeruzalem (m)
259 Zend ons een engel in de nacht (t+m)
262 Deze dag, het werk gedaan (t+m)
265 Gij waakt en draagt (m)
268 Goede herder, als wij slapen (t+m)
271 Jezus Christus is het licht van God (t+m)
275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (m)
277 Die ons voor het licht gemaakt hebt (m)
278 Dit huis vol mensen - weet Jij wie het zijn (m)
281 Wij zoeken hier uw aangezicht (m)
284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven (m)
290 Licht van Pasen, zondagslicht (m)
291a Onze hulp is in de naam van de Heer (t+m)
291b Onze hulp is in de naam van de Heerf (t+m)
291d Onze hulp in de naam van de Heer (t)
292 Onze hulp... / Onderricht mij in uw woorden (t+m)
294 Wees hier aanwezig (t+m)
295 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven (t+m)
297 Kom tot ons, God (t+m)
298 Eeuwige, onze God (t+m)
299a Ordinarium Frits Mehrtens (m)
299b Ordinarium Ignace de Sutter (m)
302a God in den hoog’ alleen zij eer (canon) (m)
307 Glorie aan God in de hoge (m)
309 Zing nu verheugd een vrolijk lied (m)
327 Hierheen dorstigen (t+m)
328 Gij wacht op ons (t)
329 O Heer God, erbsrmend, genadig (t)
331 Roep onze namen (t+m)
332 Heer, laat uw woord spreken (t+m)
334 Het woord dat ik jou geef (t+m)
335 Hoor het woord (t+m)
336 Open ons en raak ons aan (m)
338a Halleluja (m)
338b Halleluja (m)
338c Halelu, Haleluja (m)
338d Halleluja. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven (m)
338e Halleluja (Rorate) (m)
338f Halleluja. Bereidt de weg van de Heer (m)
338g Halleluja (m)
338h Halleluja. Ik verkondig u een tijding van vreugde (m)
338j Halleluja. Verheug u allen (m)
338k Halleluja (m)
338m Hallelluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht (m)
339a U komt de lof toe (t+m)
339b U komt de lof toe (m)
339e Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God (t+m)
339f Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven (t+m)
339g Woorden van leven, een weg om te gaan (m)
359 Leven is gegeven (m)
365 Wij dragen onze gaven (m)
367a Heer, ontferm U (m)
367b Heer, onze Heer, ontferm U over ons (m)
367c Ontferm u God, ontferm u over ons (m)
367d Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (m)
367e Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons (m)
367f Heer, verhoor mijn gebed (m)
367g Kom te hulp, sta op (m)
367j Heer, hoor ons roepen (m)
367k Hoor ons bidden, God, en luister (m)
368a Kom, Heer, en wacht niet langer (m)
368b Dauw hemel, wolken regen heil (m)
368c Doe lichten over ons uw aangezicht (m)
368e God in de hemelen, zie naar uw mensen (m)
368f God van leven en licht (m)
368h Vervul ons met uw Geest (m)
368j Heer, hoor ons bidden (m)
383 Zeven was voldoende (m)
384 Als koning opgetreden (m)
387 Als wij weer het brood gaan breken (m)
389 Het brood dat ons voor ogen staat (m)
390 Het brood in de aarde gevonden (m)
392 Wie kent de eenvoud van het breken (m)
393 Als ik in deze stille tijd (m)
394 Hoog staat de paaskaars opgericht (m)
396 Vrede is het woord (m)
397 Vrede gaat van hand tot hand (m)
398 Steek je hand uit (t+m)
399 Brood van leven (t+m)
405 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig (m)
406a Sanctus (m)
419 Wonen overal nergens thuis
420 Groot is de wereld (m)
421 Vrede voor jou (m)
433a Nun komm, nun komm, der Heiden Heiland (m)
434a Daar komt een schip, geladen (m)
436 Hef op uw hoofden, poorten wijd (m)
450 Verblijd u in de Heer te allen tijd (m)
458 Zuivere vlam (t+m)
461 Wij wachten op de koning (m)
465 Hopen en uitzien naar het licht (m)
471 In dulci jubilo (t+m)
472 Hoor de herders, hoe ze Hem loven (m)
473 Er is een roos ontloken (m)
473a Er is een roos ontloken (canon) (m)
473b Er is een roos ontloken (canon) (m)
476 Nu zijt wellekome (t+m)
481 Hoor, de engelen zingen de eer (m)
491 Kind ons geboren, Zoon ons gegeven (t+m)
496 Een ster ging op uit Israël (m)
503 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron (m)
512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed (m)
519 Gij die een ster van David zijt (m)
524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan (t)
536 Alles wat over ons geschreven is (m)
540 Het waren tien geboden (m)
542 God roept de mens op weg te gaan (m)
545 Christus staat in majewsteit (t+m)
547 Met de boom des levens (m)
547a Met de boom des levens (canon) (m)
550 Verheug u, gij dochter van Sion (m)
557 Naam van Jezus die ten dode (m)
566 Midden in de dood (m)
570 Toen Jezus had gebeden (m)
578 O kostbaar kruis, o wonder Gods (m)
589 O lichaam van het woord (m)
616a Christus is opgestanden (canon) (m)
619a Lof zij God in de hoogste troon (canon) (m)
636 Liefde is licht, opnieuw geboren (m)
644 Terwijl wij Hem bewenen (m)
650 De aarde is vervuld (m)
651 Christus heeft voor ons geleden (m)
652 Zing jubilate voor de Heer (m)
654a Zing nu de Heer, stem allen in (canon) (m)
655 Zing voor de Heer een nieuw gezang (m)
659 Kondig het jubelend aan (m)
677 Geest uit de hemel neergedaald (m)
693 Wij vieren vandaag het feest (m)
694 Dat wij volstromen met levensadem (m)
698 Zend uw Geest (m)
705 Ere zij aan God, de Vader (m)
726 Hoor een heilig koor van stemmen (m)
727 Voor alle heiligen in de heerlijkheid (m)
737 Jeruzalem, mijn vaderstad (m)
749a ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (m)
756 Laat komen, Heer, uw rijk (m)
759 Gods kinderen op aarde (m)
760 Gij zijt de zin vabn wat wij zijn (m)
761 Zoals het witte bliksemlicht (m)
764 Een zaaier ging uit om te zaaien (m)
766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen (m)
767 De toekomst van de Heer is daar (m)
768 De hemel van hier (t+m)
769 Eens als de bazuinen klinken (m)
778 O Here God, - ons diepst verlangen (m)
782 Het koninkrijk is voor een kind (m)
803 Uit Oer is hij getogen (m)
804 De Heer heeft naar mij omgezien (m)
809 Blijf niet staren op wat vroeger was (m)
810 Ga: tot de einden der aarde
814 Wees gezegend, waar je ook heen gaat (m)
824 Vroeg ik mijn denken (m)
832 Geroepen om op weg te gaan (m)
842 Jezus Messias zegt: Ik ben het licht van de wereld (m)
844 May we see Christ's loving face (m)
848 Al wat een mens te kennen zoekt (m)
855 Hem even aan te mogen raken (m)
862a Musica est Dei donum optime (m)
862b Célébrons sans cesse (m)
863a Nu laat ons God de Here (m)
870 Heilige God, geprezen zij (m)
881 Gaudeamus hodie (m)
894 Wanneer ik zoek naar woorden (m)
911 Rots waaruit het leven welt (m)
922 In der Welt habt ihr Angst (m)
925 Wek mijn zachtheid weer (t+m)
930 Jij geeft mij vleugels en handen vol licht (m)
934 Ik ben voor jou een nieuwe naam (t+m)
961 Niemand leeft voor zichzelf (t+m)
968 De ware kerk des Heren (m)
979 De vogels van de bomen (m)
981a Gij voedt de vogels in de bomen (m)
983 Lieve boetseerder (m)
988 Zittend in het gras (m)
990 De laatsten worden de eersten (m)
1007 Brood zal ik geven (t+m)
1011 Da pacem, Domine (m)
1015 Tot het uiterste (m)

Overzichtsartikelen

De antwoordpsalm
De canon
Het drempelgebed

Gebedsacclamaties
Het Halleluja
De introïtusantifoon
Het kernvers

Biografieën

Gerben Baaij
Gerrit Baas
Kees Baggerman
Ellen Bakker
Menno van der Beek
Paul Begheyn
Wilbert Berendsen
Berry van Berkum
Jan van Biezen
Diederik Blankesteijn
Marijke Bleij-Pel
Jan Bloiemendal
Willem Blonk
Josephine Bouvé-van Doorn
Jan Jetse Bol
Peter Booij
Ria Borkent
Erik van den Borne
Ruud Bos
Roel Bosch
David van den Bosch
Hans Bouma
Joke Brandsma
Wouter van den Broek
Marijke de Bruijne
Ludo Claesen
Maarten Das
Jos D’hollander
Jacques van den Dool
Jan Duin
Arie Eikelboom
Klaas Eldering
Adriaan Engels
Karel Eykman
Piet Gerbrandy
Liesbeth Goedbloed
Theo Goedhart
Rob Goorhuis
Friedemann Gottschick
Hans van Haeften
Annemarie Hagoort
Gerrit ’t Hart
Matthias Havinga
Job Heeger
Niek Hermanides
Henri Heuvelmans
Klaas Holwerda
Wijnand Honig
Gerrit Hoving
Erik Idema
Jan Jansen
Rijk Jansen
Thom Jansen
Wilmer de Jong
Henk Jongerius
Arne Jonges
Ko Joosse
Ad de Keyzer
Johan Klein Nibbelink
Wim Kloppenburg
Sylvia Kolthof
Wybe Kooijmans
Jos Lamboo
Gert Landman
Jaco van Leeuwen
René van Loenen
Rieke Mes
Anton Metske
Jaap Mettau
Gerard van Midden
Piet van Midden
Hans Mudde
Shirley Erena Murray
Juul Ouwehand
Koenraad Ouwens
Joy F. Patterson
Maurice Pirenne
Adriaan Plantinga
Marja van der Ploeg
Jetty Podt
Margryt Poortstra
Martien Postema
Jan Raas
Alexis de Roode
Matthias Sars
Mireille Schaart
Paul Schollaert
Jan Peter Schouten
Niek Schuman
Bettine Siertsema
Marijn Slappendel
Wim Sleddens
Simone van Soelen
Margreet Spoelstra
Dirk Strasser
Herman Strategier
Herman G. Stuempfle jr.
Hein Stufkens
André Troost
Dick Troost
Paul Valk
Yme van der Valk
Jan Valkestijn
Rik Veelenturf
Venantius Fortunatus
Marja Verburg
Nico Verrips
Nico Vlaming
Gon Voorhoeve
Johanna Wagenaar

Biografische notities

Als er nog geen biografie van een auteur beschikbaar is, wordt er een korte biografische notitie geplaatst. Deze notities zijn alle geschreven door Pieter Endedijk.

Een eerste kennismaking

Veel liederen zijn inmiddels voorzien van een paragraaf ‘Een eerste kennismaking’, geschreven door Pieter Endedijk. Deze paragraaf geeft beknopt belangrijke informatie over het lied zonder vaktermen te gebruiken. Zoals de naam van de rubriek aangeeft, is de inhoud bestemd voor iedereen om met  het lied kennis te maken. Bij het aanleren van liederen kan de informatie uit deze paragraaf goed gebruikt worden om het lied bij zangers te introduceren.