Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Roel Bosch


geboren: 16 april 1958 te ’s-Gravenhage

Bijdragen in het Liedboek

23c        Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (v)
62c        Stel je vertrouwen op God alleen (t)
131a      U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten (v)
153        Vol vreugde put je water (t)
223        Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans (v)
299k      Eer aan God (t)
821        Dat de weg naar je toekomt (t)
879        Jubel, jubel, dochter Sion (v)
p 1317   In ons hart en in ons huis (v)
p 1336   Dat de weg je tegemoet komt (v)
p 1337   God, zegen ons, nu we weggaan van hier (v)
p 1375   God, daar ga ik (t)
p 1415   God, luisterende God (v)
p 1488   God, ik heb er niet om gevraagd (t)
p 1525   Zegen, God, mijn kleine koe (v)

Leven en werk

Roel Bosch studeerde theologie te Kampen. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en was achtereenvolgens verbonden aan de gemeenten van Twello (1983), Schiedam (1988), Maastricht (studentenpastoraat, 1999) in combinatie met Eijsden (vanaf 2004) en Zeist (vanaf 2008).

Hij was van 1988 tot 2014 eindredacteur van De Eerste Dag, handleiding bij de jaarorde van de Raad van Kerken in Nederland. Ook was hij lid van de redactie van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Verder werkte hij mee aan de bundel Opstaan, meer liederen en gebeden uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld (Kampen 2008).

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755. Kampen 1988 (dissertatie).
En nooit meer oude Psalmen zingen, Zingend geloven in een nieuwe tijd 1770-1810. Zoetermeer 1996.
De kleur van God. Drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster. Zoetermeer 2007.
Wilhelmus Schortinghuis, Een inleiding met kernteksten. Kampen 2007.
Er zijn, Keltisch christelijk geloven. Zoetermeer 2013.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. De psalmen in Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk. Zoetermeer 2014.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

523 Christus ging als eerste (t)
580 Dag zo bitter en zo goed (t)
581 Hier zwijgt het hoge denken (t)
824 Vroeg ik mijn denken (t)


Website

www.roelbosch.noorderlichtgemeente.nl