Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Roel Bosch


geboren: 16 april 1958 te ’s-Gravenhage

Bijdragen in het Liedboek

23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (v)
62c Stel je vertrouwen op God alleen (t)
131a U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten (v)
153 Vol vreugde put je water (t)
223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans (v)
299k Eer aan God (t)
821 Dat de weg naar je toekomt (t)
879 Jubel, jubel, dochter Sion (v)
p 1317 In ons hart en in ons huis (v)
p 1336 Dat de weg je tegemoet komt (v)
p 1337 God, zegen ons, nu we weggaan van hier (v)
p 1375 God, daar ga ik (t)
p 1415 God, luisterende God (v)
p 1488 God, ik heb er niet om gevraagd (t)
p 1525 Zegen, God, mijn kleine koe (v)

Bijdragen in Psalmen anders

14a Ze zijn zo slim, ze regelen hun baan (t)
15a Bij God te gast en kind aan huis (t)
22c Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten (t)
28a U Heer, u roep ik aan (t)
29a Erken de Ene (t)
44a Word wakker, God, hoe kunt u slapen (t)
77a Toen ik moe was, mistroostig (v)
81b Jubel God ter eer, stem en tegenstem (t)
102a Ik klamp me aan het leven vast (t)
104c God, stralend mooi, de mantel van een vorst (t)
106a Goed ben Jij, Ene, Eeuwige (t)
120b Ik ben een vreemde, vijandig land (t)
132a Hier zijn we in uw koningsstad, o God (t)
135a Halleloeja, u alle eer (t)
150d God vol liefde, recht en waarheid (t)

Leven en werk

Roel Bosch studeerde theologie te Kampen. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en was achtereenvolgens verbonden aan de gemeenten van Twello (1983), Schiedam (1988), Maastricht (studentenpastoraat, 1999) in combinatie met Eijsden (vanaf 2004) en Zeist (vanaf 2008).
Hij was van 1988 tot 2014 eindredacteur van De Eerste Dag, handleiding bij de jaarorde van de Raad van Kerken in Nederland. Ook was hij lid van de redactie van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Verder werkte hij mee aan de bundel Opstaan, meer liederen en gebeden uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld (Kampen 2008).

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755. Kampen 1988 (dissertatie).
En nooit meer oude Psalmen zingen, Zingend geloven in een nieuwe tijd 1770-1810. Zoetermeer 1996.
De kleur van God. Drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster. Zoetermeer 2007.
Wilhelmus Schortinghuis, Een inleiding met kernteksten. Kampen 2007.
Er zijn. Keltisch christelijk geloven. Zoetermeer 2013.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. De psalmen in Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk. Zoetermeer 2014.
Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group (vertaling en bewerking van Wee Worship Book 5). Glasgow/Utrecht 2018.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

523 Christus ging als eerste (t)
580 Dag zo bitter en zo goed (t)
581 Hier zwijgt het hoge denken (t)
605 De toekomst is al gaande (t)
677 Geest, uit de hemel neergedaald (t)
824 Vroeg ik mijn denken (t)


Website

www.roelbosch.noorderlichtgemeente.nl