Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

150d - God vol liefde, recht en waarheid


Psalmfinale

Roel Bosch Margryt Poortstra
John L. Bell

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

In een beknopte tekst, van vijf maal 23 lettergrepen, vat deze psalmfinale de vijf slotpsalmen, 146-150, samen. In de melodie vormen halleluja en tekst een geheel. Van a capella tot een overvloed aan instrumenten: ‘licht en helder zingen’, zo nodigt de muziek ons uit!


Media

Video: Psalmen anders 150d uitgevoerd door Young Vocals NoorderLichtgemeente Zeist o.l.v. Daniël Claas