Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

299k - Eer aan God


Canon Het ordinarium in het Liedboek
Roel Bosch
Wim Ruessink

Tekst

Deze canon is Kyrie en Gloria. Het Kyrie en Gloria is een onderdeel van het ordinarium, de vaste gezangen van de liturgie. Zie voor meer achtergrondinformatie het overzichtsartikel Het ordinarium in het Liedboek.