Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

278 - Dit huis vol mensen - weet Jij wie het zijn


Canon
Huub Oosterhuis
Antoine Oomen

Melodie

Dit is een canon voor de aanvang van een viering, afkomstig uit de liedcultuur van de Amsterdamse Studentenekklesia. De tekst is typerend voor het taalveld dat hier gekoesterd wordt. Zo wordt God aangesproken met ‘Jij’.
De melodie van Antoine Oomen is gebaseerd op een eenvoudig harmonisch schema (Am-Dm-Gm-C), waarvan de basnoten de vierde regel vormen (‘Dan ben Je de enige’). In de eerste drie regels is weinig melodische beweging, slechts secunde- en tertssprongen. De derde regel is identiek aan de eerste, maar een sext lager. De melodie heeft een grote omvang: g-d”, de laatste regel ligt buiten het bereik van hoge zangstemmen.
Tegenover de eenvoudige melodische beweging vraagt het ritme alle aandacht bij het zingen, in het bijzonder de achtste en zestiende noten in de eerste, derde en vierde regel. Die exacte ritmische uitvoering is alleen mogelijk bij een rustig tempo; de componist geeft in de oorspronkelijke partituur aan: MM = 126 voor de achtste noot. De melodie van de canon is zodanig op de samenklank gebaseerd dat het aan te bevelen is deze steeds door een (toets-)instrument te begeleiden. De zetting in de begeleidingsuitgave bij het Liedboek is voor orgel, er is ook een virtuozere pianopartij verschenen. In de kooruitgave bij het Liedboek is een eenvoudige vierstemmige zetting opgenomen als de melodie niet in canon wordt gezongen. De geluidsopname op deze website geeft weer hoe de componist zich het geheel heeft voorgesteld: voorspel – eenstemmig – vierstemmig – canon, alles met pianobegeleiding.
Als de melodie in canon wordt gezongen, eindigen de stemmen na elkaar.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek