Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Herman Strategier


foto uit 1974

geboren: 10 augustus 1912 te Arnhem
overleden: 26 oktober 1988 te Doorwerth

Bijdragen in het Liedboek

98d Alle einden der aarde aanschouwen het heil (m)
543 Gij zijt in glans verschenen (m)
730 Heer, herinner u de namen (m)
735 Gij, die de mens geschapen hebt (m)

Leven en werk

Herman Strategier studeerde orgel aan de Rooms-Katholieke Kerkmuziekschool te Utrecht. Later studeerde hij compositie bij Hendrik Andriessen (1892-1981). Vanaf 1935 was hij dirigent-organist van de St. Walburgiskerk te Arnhem. Na de verwoesting van deze kerk in de Tweede Wereldoorlog, werd hij dirigent-organist van de Jozefkerk in Zeist. Tevens werd hij docent theorie aan de kerkmuziekschool te Utrecht, aan de conservatoria te Utrecht en Rotterdam en aan de universiteit van Utrecht. Samen met Jan Mul en Albert de Klerk, met wie een hechte vriendschap ontstond, zette hij met Annie Bank in de oorlogsjaren een clandestiene muziekuitgeverij voor liturgische muziek op. Van 1949 tot 1963 was Strategier organist van de kathedraal te Utrecht als opvolger van Hendrik Andriessen. Zijn compositorische oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit muziek voor de rooms-katholieke liturgie en telt 374 werken. Ook als dirigent van het Nederlands Madrigaalkoor in Leiden verwierf hij grote faam, onder meer door de samenwerking met Bruno Maderna in het Holland Festival van 1968.

Auteur: Pieter Endedijk

Externe link

www.hermanstrategier.nl