Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367j - Heer, hoor ons roepen


Gebedsacclamatie
Theo Goedhart

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Deze gebedsacclamatie van Theo Goedhart werd niet eerder gepubliceerd. De componist maakte gebruik van de gelegenheid die de liedboekredactie bood om nieuw materiaal ter beschikking te stellen. Het ritme van de melodie volgt het spreekritme van de tekst, waarbij de componist de versvoet van de woorden (een dactylus) niet in een driekwartsmaat noteerde, maar in een 2/2-maat. Zo wordt een walsritme voorkomen. Bij voorkeur wordt de gehele acclamatie in één adem gezongen.  

Auteur: Pieter Endedijk