Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Ko Joosse


geboren: 12 juli 1954 te Middelburg

Bijdragen in het Liedboek

403e Gezegend Gij, machtige God (t)
407d Christus gestorven (v)
p 933 Allerhoogste God, hoe verheven Gij ook zijt (t)

Leven en werk

Nadat Ko Joosse de onderwijzersopleiding had gevolgd aan de Pedagogische Academie te Middelburg, studeerde hij theologie te Tilburg met als specialisatie dogmatische theologie en liturgie. Hij werkte als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs en als onderzoeksassistent semiotiek en theologie. Van 1985 tot 1991 deed hij een promotiestudie over de ontwikkeling van de Nederlandstalige eucharistische gebeden na het Tweede Vaticaans Concilie. Van 1983 tot 2007 doceerde hij liturgie, sacramententheologie, homiletiek en praktische theologie aan de Fontyshogescholen te Tilburg, Amsterdam en Hengelo. Van 2005 tot 2013 was hij hoofdredacteur bij uitgeverij ‘Midden Onder U…’ te Maastricht. Ko Joosse was lid van de redactie van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk en is voorzitter van de redactie van het digitale compendium bij dit liedboek.

Auteur: Pieter Endedijk


Publicaties

Selectie

Eucharistische gebeden in Nederland. Een documentaire studie over de ontwikkeling van de vertaalde Romeinse en ‘eigen’ Nederlandse eucharistische gebeden (1963-1979). Tilburg 1991.
Liturgie met ouderen. Over de betekenis en de praktijk van liturgie vieren met oudere mensen. Baarn 1995.
Om Hem te gedenken. De viering van de Goede Week, achtergronden en suggesties. Baarn 2000.
Wat is liturgie? Betekenis en achtergronden van de christelijke eredienst. Heeswijk 2007.

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen en liturgische gezangen

67a Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer (t)
401 De Eeuwige leeft en waakt over ons (t)
402a Wij zegenen U, Vader (Vogelmis) (t)
402b Wij danken U, Vader (t)
403a Gezegend Gij, heilige Vader (t)
403b Gezegend zijt Gij, levende God (t)
403c Danken wij de goede God (t)
403d Gij louter licht (t)

Overzichtsartikel

Het tafelgebed