Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

339e - Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God


Schriftacclamatie
IWVL
IWVL

Tekst

Ontstaan en verspreiding

Deze acclamatie is afkomstig uit het Abdijboek: de grote verzameling onberijmde psalmen, liederen en liturgische gezangen, bijeengebracht en hoofdzakelijk geschreven door de leden van de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL) en bestemd voor de getijden en de eucharistievieringen in de Nederlandse en Vlaamse kloosters. De IWVL werd opgericht in 1967 met als doel om na de liturgievernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) een Nederlandstalig officie samen te stellen. De IWVL bestond en bestaat uit monniken en monialen uit de benedictijner en cisterciënzer traditie.
De acclamatie ‘Waardig zijt Gij’ is in het Abdijboek als nr. 1 opgenomen in de rubriek ‘Doxologieën’. Later kreeg deze acclamatie ook een plaats in Gezangen voor Liturgie (1983, nr. 269) en vervolgens in het Liedboek.

Inhoud

De tekst is Openbaring 4,11a, een van de hymnische teksten in dit Bijbelboek. De tekst is volgens de Willibrordvertaling van 1977. De volledige zin luidt:

Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht;
want Gij hebt het heelal geschapen:
door uw wil ontstond het en werd het geschapen.


Melodie

De melodieën van de IWVL zijn in het algemeen in de stijl van wat genoemd wordt ‘nedergregoriaans’. Er werden nieuwe melodieën gecomponeerd waarbij de gregoriaanse traditie de inspiratiebron is en de eigen kenmerken van de Nederlandse taal de melodiewendingen bepalen. Alfons Kurris omschreef deze stijl zo: ‘In feite is het klassieke beeld van het gregoriaans verlaten. De octaafwerking is groter geworden. Het onderscheid tussen authentiek en plagaal is niet meer helder’ (in: Louis van Tongeren e.a. [red.], Godlof! Kloosterliturgie in beweging. 40 jaar Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie. Kampen 2007, 209).
De melodie van ‘Waardig zijt Gij’ is geschreven in de mixolydische modus.


Liturgische bruikbaarheid

Deze acclamatie is in Gezangen voor Liturgie en Liedboek opgenomen onder ‘Evangelie-acclamaties’, respectievelijk ‘Schriftacclamaties’. De aanduiding in het Abdijboek (‘Doxologieën’) geeft aan dat een ruime toepassing mogelijk is.

Zie ook het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk