Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

1015 - Tot het uiterste


Canon
Harrie Wouters
Arjan van Baest

Melodie

Ontstaan

De driedelige serie Wat dan wel (Kampen 2000/01/02) bevat suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren. In het eerste deel (blz. 146), met materiaal voor het C-jaar van het driejarige leesrooster, is deze canon opgenomen als periodelied, om gedurende een aantal zondagen in het jaar te kunnen gebruiken.

Analyse

De rusten die voorafgaan aan de melodie geven al aan dat de bijbehorende begeleiding (zie begeleidingsuitgave bij het Liedboek) onontbeerlijk is. De canonstemmen volgen elkaar direct op. De lange rusten in de melodie functioneren om de canonmotieven te laten uitklinken. Eenstemmig zingen is niet zo zinvol. De slotzin ‘vrede op aarde voor alle mensen’ wordt unisono gezongen. Dat vraagt enige oplettendheid bij de zangers: de lengte van de rust die aan deze zin voorafgaat (einde derde regel) heeft bij elke stem een andere lengte; de slotzin sluit direct aan als de derde canonstem ‘tot er vrede is’ heeft gezongen. Voor een goede uitvoering is een dirigent onontbeerlijk, maar dat is bij veel canons het geval.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

In het Liedboek heeft de canon een plaats gekregen in de rubriek ‘Vrede’, maar hij is ook heel bruikbaar als slotzang voor een viering.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

UItvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Pieter Endedijk; Thea Endedijk-Griffioen, piano