Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

327 - Hierheen, dorstigen


Kernvers Schriftacclamatie
Klaas Holwerda
Josef Seuffert

Melodie

De eerste editie van Gotteslob, de rooms-katholieke liedbundel voor het Duitse taalgebied (1975), is een van de eerste uitgaven waarin we kernverzen tegenkomen. Niet alleen als refrein bij gereciteerde psalmen, maar ook als zelfstandige elementen. Bij de ‘Gemeindeverse zur Eröffnung’ vond de liedboekredactie deze korte melodie op enkele woorden, geïnspireerd door Jesaja 55,1 (nr. 526.6):
De melodie is van de hand van Josef Seuffert (1926-2018), die van 1967 tot 1973 secretaris was van de redactie van Gotteslob (editie 1975). Klaas Holwerda schreef de Nederlandse tekstversie.


Liturgische bruikbaarheid

In het Liedboek is dit kernvers geplaatst in de rubriek ‘Rond de Schriften’. In Gotteslob bij openingsverzen. Het kan op verschillende plaatsen in de liturgie functioneren.

Zie ook het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk