Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

231 - Dank U, dat wij samen eten / Zegen, Schepper, heel ons leven


Canon Getijden
redactie, naar mondeling overgeleverde Duitse tekst
mondeling overgeleverd

Melodie

Bij de melodie van deze mondeling overgeleverde canon zijn verschillende teksten bekend. Gangbaar is de tekst ‘Halleluja, halleluja! Amen, amen’. Zie onder andere liturgisch gezang 54 in het eerste deel van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998). Ook in Duitstalige landen is deze tekstversie bekend, zoals weergegeven in Evangelisches Gesangbuch (1993/96, nr. 181.8).
Ook andere teksten komen in Duitsland voor. In Mein Kanonbuch (Düsseldorf 1995, nr. 352) vinden we een vijftal teksten:

  • Segne, Vater, diese Gaben. Amen, amen.
  • Dank dir Vater für die Gaben. Amen, amen.
  • Herr, wir preisen deinen Namen. Amen, amen.
  • Zeige, Herr, uns dein Erbarmen. Amen, amen.
  • Send uns, Herr, in deinen Namen. Amen, amen.

In deze uitgave wordt Herbert Beuerle (1911-1994) genoemd als componist van de canon, maar dat wordt in andere uitgaven niet bevestigd.

Als maaltijdcanon is de melodie in Duitsland vooral bekend met de woorden:

Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise.

De Nederlandse tekst van Liedboek 231 werd door leden van de liedboekredactie tijdens een redactievergadering bedacht.
Bovenstaande informatie geeft ook aan dat deze canon uitnodigt tot het improviseren van eigen gelegenheidsteksten.

De tweestemmige canon kent een dalende melodie als eerste regel en een stijgende melodie als contrapunt in de tweede regel, waardoor de gehele octaafruimte in C-groot wordt gebruikt. De canon, die eenvoudig is te zingen, geeft in samenklank zo verrassende stemkruisingen. De eerste regel laat vooral dalende intervallen zien: de kwarten c”-g’ en a’-e’ en de tertsen f’-d’ en g’-e’. De tweede regel bestaat uit twee nagenoeg identieke motieven gebaseerd op secundeschreden.
Met behulp van de akkoordsymbolen kan een begeleiding worden geïmproviseerd.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.

Auteur: Pieter Endedijk