Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

332 - Heer, laat uw woord spreken


Schriftacclamatie
Anneke van Wijngaarden
Willem Blonk

Tekst

Ontstaan

Deze acclamatie is afkomstig uit De zon is al op. Liturgische muziek voor vieringen met kinderen (Baarn 1993, nr. 24). De tekst is van Anneke van Wijngaarden, de muziek van Willem Blonk, beiden redactieleden van deze uitgave.

Inhoud

De tekst is de meest eenvoudige bewoording van een gebed om verlichting met de heilige Geest voordat de Schriften worden gelezen. Toch zit in de woorden ook een gelaagdheid: de tekst kan worden verstaan met het oog op de adem waarop de lector de lezingen voordraagt, maar ook in relatie met de Geest die het gelezene voor de hoorders verstaanbaar en inzichtelijk maakt.


Melodie

De melodie is even eenvoudig als de tekst en zal na een keer voorzingen direct kunnen worden nagezongen. In de oorspronkelijke uitgave wordt aangegeven dat de acclamatie twee keer wordt gezongen. Dat kan dan heel goed eerst door een solostem en dan door allen.


Liturgische bruikbaarheid

In de oorspronkelijke uitgave staat vermeld: ‘Deze acclamatie is bedoeld voor de tijd van Pinksteren’. Behalve op verschillende momenten in de liturgie van Pinksteren kan de acclamatie in alle perioden van het jaar als gebed voorafgaande aan de lezingen gezongen worden en niet alleen door of met kinderen!

Zie ook het overzichtsartikel ‘De schriftacclamatie’.

Auteur: Pieter Endedijk