Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

338d - Halleluja. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven


Halleluja
Bernard Bartelink

Melodie

Dit Halleluja met evangelievers werd overgenomen uit Gezangen voor Liturgie (1990, nr. 257) en werd eerder gepubliceerd in Wisselende gezangen voor het liturgisch jaar (1977-1980, nr. 502). In deze uitgaven wordt voor het refrein ook een alternatieve tekst aangegeven: ‘Looft de Heer, alle gij volken’ (Psalm 117,1a). In de rooms-katholieke liturgie is het gebruikelijk om in de veertigdagentijd het driemaal ‘Halleluja’ te vervangen door deze woorden. Andere tradities laten het Hallelujavers in deze periode achterwege.

Het evangelievers is Johannes 6,64.68, een tekst die algemeen bruikbaar is.

Zie voor een algemene toelichting en de keuze van psalm- of evangelieverzen het overzichtsartikel Het halleluja.

Auteur: Pieter Endedijk