Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jaco van Leeuwen


geboren: 1962 te Goes

Bijdragen in het Liedboek

432a Mijn leven til ik, God, naar U omhoog (m)
432b Uw God ziet uit naar het uur (m)
432c Verblijd u, nu en altijd (m)
432d Dauw, hemel, van omhoog (m)
467a God sprak tot mij: mijn zoon ben jij (m)
467b Midden in de nacht (m)
467c Een kind is ons geboren (m)
514d Wees mij een rots, een toevlucht (m)
535c Gedenk uw ontferming, God (m)
535e Verheug u met Jeruzalem (m)
535g Gezegend die komt in de naam van de Heer (m)
640b Halleluja! De trouw van God vult de aarde (m)
640d Halleluja! Zing voor God een nieuw lied (m)
660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren (m)
703 Alles uit Hem ontstaan (m)
710a In de schoot van mijn moeder riep Hij mij (m)
710b Gelukkig wie wonen in uw huis (m)
710c Rechtvaardigen groeien als palmen (m)
710d Doorgrond mij, ken mijn hart (m)

Leven en werk

Jaco van Leeuwen studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht en orgel te Amsterdam. Hij is cantor-organist van de Oude Jeroenskerk te Noordwijk en ook werkzaam als koordirigent, piano- en orgeldocent. Jaco van Leeuwen schreef op verzoek van de redactie van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk een groot deel van de melodieën van de introïtusantifonen.

Auteur: Pieter Endedijk


Website

http://www.knipscheerorgel-noordwijk.nl/bios/jaco_van_leeuwen.html