Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Jaco van Leeuwen


geboren: 1962 te Goes

Bijdragen in het Liedboek

432a      Mijn leven til ik, God, naar U omhoog (m)
432b      Uw God ziet uit naar het uur (m)
432c      Verblijd u, nu en altijd (m)
432d      Dauw, hemel, van omhoog (m)
467a      God sprak tot mij: mijn zoon ben jij (m)
467b      Midden in de nacht (m)
467c      Een kind is ons geboren (m)
514d      Wees mij een rots, een toevlucht (m)
535c      Gedenk uw ontferming, God (m)
535e      Verheug u met Jeruzalem (m)
535g      Gezegend die komt in de naam van de Heer (m)
640b      Halleluja! De trouw van God vult de aarde (m)
640d      Halleluja! Zing voor God een nieuw lied (m)
660        Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren (m)
703        Alles uit Hem ontstaan (m)
710a      In de schoot van mijn moeder riep Hij mij (m)
710b      Gelukkig wie wonen in uw huis (m)
710c      Rechtvaardigen groeien als palmen (m)
710d      Doorgrond mij, ken mijn hart (m)

Leven en werk

Jaco van Leeuwen studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht en orgel te Amsterdam. Hij is cantor-organist van de Oude Jeroenskerk te Noordwijk en ook werkzaam als koordirigent, piano- en orgeldocent. Jaco van Leeuwen schreef op verzoek van de redactie van Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk een groot deel van de melodieën van de introïtusantifonen.

Auteur: Pieter Endedijk


Website

http://www.knipscheerorgel-noordwijk.nl/bios/jaco_van_leeuwen.html