Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

660 - Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren


Introïtusantifoon voor Hemelvaart

Viri Galilei

Kernvers Introïtusantifoon
Jaco van Leeuwen

Tekst

Tekst: Handelingen 1,11

Dit is de introïtusantifoon voor Hemelvaartsdag. De tekst is ontleend aan Handelingen 1,11. De antifonen in de paastijd worden geopend en afgesloten met ‘Halleluja!’. Deze antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 47.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.