Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

535c - Gedenk uw ontferming, God


Introïtusantifoon voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd

Reminiscere

Kernvers Introïtusantifoon Gebedsacclamatie
Jaco van Leeuwen

Tekst

Tekst: Psalm 25,6

Dit is de introïtusantifoon voor de tweede zondag van de veertigdagentijd. De tekst is ontleend aan Psalm 25,6. De antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 25.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.