Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

640d - Halleluja! Zing voor God een nieuw lied


Introïtusantifoon voor de vijfde zondag van Pasen

Cantate

Kernvers Introïtusantifoon
Jaco van Leeuwen

Tekst

Tekst: Psalm 98,1

Dit is de introïtusantifoon voor de vijfde zondag in de paastijd. De tekst is ontleend aan Psalm 98,1. De antifonen in de paastijd worden geopend en afgesloten met ‘Halleluja!’. Deze antifoon kan gecombineerd worden met Liedboek 98.

Zie verder de overzichtsartikelen De introïtusantifoon en Het kernvers.