Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

1007 - Brood zal ik geven


Een eerste kennismaking

Dit is een van de nieuwste liederen in het Liedboek. Het werd in opdracht van de redactie door de jonge dichter Maarten Das (*1980) geschreven omdat er behoefte was aan een lied over de zeven werken van barmhartigheid. Zes van die werken vinden hun basis in Matteüs 25,35-46: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de vreemdelingen huisvesten, de naakten kleden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. De zevende is terug te vinden in Tobit 1,17: de doden begraven.
Maarten Das maakte geen opsomming van die zeven, maar schreef een soort dialoog, waarin steeds iemand wordt aangesproken. Zo is de betrokkenheid van de zanger bij de tekst gewaarborgd.
De componist Wim Ruessink (*1965) schreef twee melodieën die afwisselend worden gebruikt: een voor de oneven strofen en een voor de even strofen. De melodie ziet er moeilijker uit dan deze in werkelijkheid is en golft in een 3/8-maat heen en weer. Eenmaal voorzingen of voorspelen (met de juiste begeleidingsakkoorden!) zal voldoende voor de gemeente zijn om de melodie te kunnen zingen.
Al met al een originele aanwinst voor het liedgoed van de gemeente!

Auteur: Pieter Endedijk


Maarten Das
Wim Ruessink