Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

399 - Brood van leven


Kernvers
Kees G. Zwart
Theo Goedhart

Tekst

Tijdens het redactieproces van het Liedboek werden auteurs van kerkliederen in de gelegenheid gesteld eigen materiaal bij de redactie in te leveren ter beoordeling op geschiktheid voor het Liedboek. In de liturgische praktijk van de Groene of Willibrordkerk in Oegstgeest ontstond dit kernvers, geschreven door de toenmalige predikant en de kerkmusicus van deze kerk.
De medeklinkerrijm (acconsonantie) bij de woorden ‘leven’ – ‘loven’ en ‘vreugde’ – ‘vrede’ suggereert parallellisme van begrippen die elkaar versterken.
Dit kernvers is vooral bestemd om meerstemmig en onbegeleid gezongen te worden tijdens de communie.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel Het kernvers.

Auteur: Pieter Endedijk