Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Margryt Poortstra


foto Omroep Friesland

geboren: 1953 te Harlingen

Bijdrage in het Liedboek

787 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten (v)

Bijdragen in Psalmen anders

19b Mogen de woorden van mijn mond (t)
27c Uw nabijheid wil ik zoeken (t)
38a In scherven ligt mijn hart (t)
47a Verheven, Gij, die los van aardse machten (t)
56a Weerloos ben ik, opgesloten (t)
59a In de morgen zing ik een lied voor Jou (t)
59b Jij bent de kracht die niet van wijken weet (t)
71a Rimpelvel en kinderhand (t)
71b Mijn leven lang was Jij mijn hoeder (t)
74a Kom voor ons op, die ons gewild hebt (t)
113c Soms breekt als in een oude droom (t)
120a Te lang al zijn we hier gebleven (t)
123a Hunkerend naar erkenning (t)
143a Dat Gij mij doet opstaan (t)
147a Een warme bron van vrede zijt Gij (t)
150d God vol liefde, recht en waarheid (t)

Leven en werk

Margryt Poortstra is werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Zij schrijft voornamelijk proza en poëzie in het Fries en vertaalde 76 liederen voor de Friese editie van het Liedboek.

Auteur: Pieter Endedijk