Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

143a - Dat Gij mij doet opstaan


Antwoordpsalm
Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Deze psalm kijkt terug naar een beter verleden en weet van leven met pijn in het heden. En toch – het refrein zingt over opstaan, Psalm 143,8. De overige tekst wordt gelezen.
Uit: Margryt Poortstra en Bram Stellingwerf, Naar de Psalmen (Heerenveen, z.j.).


Media

Video: Psalmen anders 143a Uitgevoerd in de NoorderLichtkerk Zeist; Marleen B. Berg, lector; Catrien Posthumus Meyjes, cantor; Gert-Jan van den Bos, orgel