Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

59b - Jij bent de kracht die niet van wijken weet


Margryt Poortstra
Bram Stellingwerf

Tekst

Deze psalmbewerking is verschenen in Psalmen anders. Aanvulling bij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2022). Daaruit deze korte toelichting:

Psalm 59 sluit af met een belijdenis en lofzang. Veiligheid en steun is bij God. Het oude beeld van de burcht is door de dichter vervangen door het Nederlandse beeld van de dijk.