Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

219 - Licht om te leven de duisternis voorbij


Canon Getijden
Wim Pendrecht
Nico Verrips

Melodie

Oorsprong en verspreiding

Deze canon is oorspronkelijk het refrein van het gelijknamige lied, te vinden in Zingend Geloven 2 (1983, nr. 145) en Tussentijds (2005, nr. 185).

Analyse en praktische toepassing

De melodie in F-groot wordt gekarakteriseerd door de sprongen in de eerste regel, in het bijzonder de stijgende kwint bij de opening en de dalende kwint bij de afsluiting van die regel. Naast de sprongen in de melodie verdient ook de lengte van de gepunteerde halve noot (bij ‘maakt’) aandacht bij het instuderen, zodat deze niet te kort wordt. Ritme en melodiecurve vragen om een vitale uitvoering.
De driestemmige canon kan men onbegeleid zingen, maar de begeleiding van de componist maakt de samenklank voller.
Herhaling is mogelijk, zeker bij toepassing tijdens een lichtprocessie (zie liturgische bruikbaarheid). Als de canon door gemengde stemmen wordt gezongen, sluiten mannenstemmen af op het woord ‘licht’ (eerste fermate). De canon kan bijvoorbeeld ingezet worden achtereenvolgens sopranen-mannen-alten. De sopranen eindigen dan bij de tweede fermate bij het woord ‘leven’. Dat woord wordt dan gezongen op c”-c”.

Zie voor een algemene toelichting het overzichtsartikel De canon.


Liturgische bruikbaarheid

De canon is ondergebracht in de rubriek ‘Morgen’, maar kan meer in het algemeen ook heel goed bij het begin van de dienst worden gezongen, bijvoorbeeld bij het aansteken van de tafel- of altaarkaarsen. Het gaat dan niet alleen om de hoofddienst, de canon is ook heel geschikt als openingsvers in getijdediensten. Daarnaast kan de canon worden gebruikt bij het begin van de paasnachtviering als het licht wordt binnengedragen.

Auteur: Pieter Endedijk


Media

Uitvoerenden: Apeldoorns Kerkmuziekensemble o.l.v. Thea Endedijk-Griffioen