Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

368j - Heer, hoor ons bidden


Gebedsacclamatie
Christiaan Winter

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Deze gebedsacclamatie is ontstaan in de liturgische praktijk van de Oude Kerk in Amsterdam, waaraan Christiaan Winter van 1996 tot 2018 als cantor verbonden was. In die hoedanigheid was hij de opvolger van Willem Vogel die in zijn ‘Vogelmis’ (Liedboek 299d) de gemeente uitdaagde om meerstemmig te zingen. Daarom is ook deze acclamatie meerstemmig opgenomen in de gemeente-uitgave van het Liedboek. De componist schreef over de muziek: ‘De weg van de intimiteit van het gebed naar de glorie van het komende rijk wordt in alle eenvoud verklankt door de gang van fis-klein, naar A-groot.’
Het gebed om de vervulling van het Godsrijk krijgt ook muzikaal gestalte in het volledig ‘gevulde’ slotakkoord, waar de tenor- en baspartijen worden gesplitst. Waar dit niet mogelijk is, kan natuurlijk worden volstaan met enkelvoudige partijen voor de mannen: de tenoren zingen dan een cis’, de bassen een A.
De acclamatie is overgenomen uit Amsterdamse Katernen, deel 25, blz. 38.

Auteur: Pieter Endedijk