Zoek een persoon

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} personen getoond

Geen personen gevonden

Eward Postma


geboren: 25 april 1972

Biografische notitie

Eward Postma is universitair docent Beroepsvorming en Spiritualiteit aan de PThU, met als specialisme liturgiek. Hij doet onderzoek naar liturgische performance, ruimte en plaats, en onze relaties met de grond. Van 2014 tot 2022 was hij predikant in de Protestantse gemeente Ginneken (Breda).


Publicaties

Bijdragen aan dit compendium

Toelichtingen bij liederen

538 Een mens te zijn op aarde (t)
544 Christus naar wie wij heten (t)
578 O kostbaar kruis, o wonder Gods (t)
650 De aarde is vervuld (t)