Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

367d - Kyrie eleison (Pasveer)


Gebedsacclamatie
Jan Pasveer

Tekst

Voor een algemene toelichting bij de gebedsacclamaties, zie het overzichtsartikel Gebedsacclamatie.


Melodie

Deze vierstemmige acclamatie van Jan Pasveer (1933-2005) werd overgenomen uit het Oud-Katholiek Gezangboek (1990, nr. 321, daar zonder chromatiek in de baspartij bij het tweede ‘Kyrie’) en uit het eerste deel van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998, liturgisch gezang 82). In de laatstgenoemde uitgave is bij de tekst ook een driemaal ‘Halleluja’ geplaatst, maar dat is voor een gebedsacclamatie minder geschikt.
Men kan de acclamatie eenstemmig zingen, maar de eenvoudige meerstemmigheid geeft de muziek een bijzonder karakter.
De acclamatie moet niet te langzaam gezongen worden: MM = 90 voor de kwartnoot.

Auteur: Pieter Endedijk