Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

243 - O Heer mijn God, ook deze nacht


Glory to thee, my God, this night

Thomas Ken
Willem Barnard
Thomas Tallis Ravenscroft's Psalter 1621
Tune: TALLIS' CANON

Tekst

Deze toelichting bij de liedtekst is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is. De toelichting bij de melodie is nieuw geschreven voor deze website. 

Twaalf strofen telt de oorspronkelijke versie van het avondlied van Thomas Ken, maar niet meer dan zeven (zoals in het English Hymnal) of zes (aldus Congregational Praise en Hymns Ancient and Modern) worden er geregeld gezongen. Het Nederlandse lied is een in zes coupletten vervatte vertaling van Kens eerste vijf strofen, met de lofprijzing daaraan toegevoegd. In tegenstelling tot wat bij Liedboek 214 vermeld moest worden, is in Liedboek 243 inderdaad sprake van een vertaling, – een overzetting in Nederlandse verzen van Kens eigen hymn.

Auteur: Willem Barnard


Melodie

Thomas Tallis (±1505-1585) behoort tot de grootste componisten die Engeland heeft voortgebracht, en wordt gezien als vader van de anglicaanse kerkmuziek. Omdat hij zowel in dienst was van rooms-katholieke als van anglicaanse vorsten schreef hij zijn vocale werk zowel bij Latijnse als Engelse teksten.
Onder de laatste groep behoren de hymn tunes die hij schreef voor en gepubliceerd werden in Whole Psalter Translated into English Metre, ook bekend als Archbishop Parker's Psalter (1567). Acht van deze tunes zijn geschreven in de klassieke modi (‘kerktoonsoorten’), de negende is gemaakt bij een vertaling van ‘Veni Creator Spiritus’.
De achtste van de negen tunes, in de hypo-mixolydische modus, is geplaatst bij een metrische vorm van Psalm 67, ‘God Grant with Grace’, hier in een gemoderniseerde notatie weergegeven:
De negen tunes zijn vierstemmige zettingen met de melodie in de tenor. Bij ‘God Grant with Grace’ is er sprake van een canon tussen tenor en sopraan.
Thomas Ravenscroft (±1588-1635) nam de muziek over in zijn Whole Book of Psalmes (Londen 1621), maar liet daarbij de herhalingen in de muziek weg, zodat er een vierregelig lied ontstond. De muziek van Tallis is geplaatst bij ‘A Psalme before Morning Prayer’. In de uitgave zijn de stemmen apart genoteerd:

De combinatie met de tekst ‘Glory to thee, my God, this night’ van Thomas Ken (1637-1711) is voor het eerst te vinden in The Harmonious Companion (1732).
De melodie is bekend geworden met de naam TALLIS’ CANON of alleen CANON, maar ook andere namen worden gebruikt. De melodie is als vierstemmige canon te zingen waarbij na elke maat een stem kan inzetten. In de begeleidingsuitgave bij het Liedboek is een begeleidingsschema bij de canon opgenomen.

Auteur: Pieter Endedijk

Bron:

The Whole Booke of Psalmes: With The Humnes Evangelicall, and Songs Spiritual. [...] (1621). Beschikbaar: http://www.pbm.com/~lindahl/ravenscroft/psalter/ (geraadpleegd 18-03-2019).