Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

180 - De heer gaat naar het buitenland


Een eerste kennismaking

Het aardigste van dit lied bij de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25,14-30), is de muziek van Willem Blonk. In het Liedboek staat de liedtekst bij een driestemmige partituur afgedrukt; de melodie is te vinden in de onderste partij. Het lied kan geheel eenstemmig gezongen worden, maar de charme is juist de meerstemmigheid die wordt opgebouwd: de tweede strofe wordt nog eenstemmig gezongen; bij de derde strofe komt de middenpartij erbij; bij de slotstrofe de bovenpartij waardoor uiteindelijk een driestemmig lied ontstaat. Het zingen van dit lied vraagt dus enige organisatie!
De tekst van Anneke van Wijngaarden vertelt de gelijkenis na, is speels en heeft steeds leuk rijm tussen de tweede en de derde regel.
Zing het lied lichtvoetig en vlot. Het kan heel goed begeleid worden met een piano of een gitaar. De akkoordsymbolen staan in de begeleidingsuitgave.

Auteur: Pieter Endedijk


De heer deelt zijn talenten uit

Anneke van Wijngaarden
Willem Blonk