Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

25e - Naar U gaat mijn verlangen uit


Mijn ogen zijn gericht op U

Reciteerpsalm
Abdij Maria Toevlucht (antifonen)

Tekst

Psalm 25 (De Nieuwe Bijbelvertaling)


Melodie

Bij deze reciteerpsalm zijn twee antifonen geschreven. Met antifoon A is deze psalm in het bijzonder geschikt voor gebruik in de adventstijd. Antifoon B is vooral bedoeld om gezongen te worden in de veertigdagentijd en voor algemeen gebruik.

Zie verder het overzichtsartikel De reciteerpsalm