Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

837 - Iedereen zoekt U, jong of oud


Mästare, alla söka dig

Emil Liedgren
Gert Landman
Ludvig Mathias Lindeman
Kirken den er et gammelt Hus

Tekst

De vertaling van dit lied Casparus Bernardus Burger, zoals opgenomen in het Liedboek voor de kerken (1973, gezang 170) is niet overgenomen in het Liedboek. Dit was echter geen vertaling van de Zweedse tekst, maar van een Duitse vertaling daarvan. Burger geeft toe dat zijn vertaling niet ideaal is, in het bijzonder strofe 1: ‘Daar is in het Zweeds sprake van oudere mensen, die rustig de platgetreden paden lopen en zich goede christenen achten en de jongeren, die eigen wegen trachten te gaan en huiverig zijn zich direct aan Jezus te binden, hoezeer ook zij hunkeren naar zijn licht. Deze ambivalentie is helaas niet tot haar recht gekomen en de vertaling is ongewijzigd gebleven, hoezeer er protesten tegen gerezen zijn, dat ouderen het zo gemakkelijk vinden Jezus te volgen. Maar ik heb geen kans gezien alles wat Liedgren bedoelde in zijn tekst op te nemen. Het uitgangspunt van het hele lied is Marcus 1,37, ‘Allen zoeken U’, waarbij de gedifferentieerdheid van dit ‘allen’ nader in de strofen wordt uitgewerkt. Een echt modern lied, dat tevens bijbels is en in de rubriek Epifaniën heel goed op zijn plaats is.’ (Compendium, k. 436-437).

Redenen genoeg om dit waardevolle lied opnieuw te laten vertalen. De liedboekredactie gaf Gert Landman daarvoor de opdracht.

Een toelichting bij deze nieuwe vertaling volgt nog.

redactie


Melodie

Deze toelichting bij de melodie is overgenomen uit ‘Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken’ (Amsterdam 1977) en wordt tijdelijk op deze site geplaatst. Deze tekst wordt vervangen als er een definitieve toelichting beschikbaar is.

De in ons land al ingeburgerde en geliefde melodie (via de ‘Hervormde bundel-1938’, gezang 227 en Liedboek voor de kerken, gezang 170) heeft duidelijk de Barvorm. Voorts is de laatste regel verwant aan de tweede. Ook het dorische karakter doet het goed, al valt de inzet van de voorlaatste regel met gebroken drieklank wat tegen.

Overigens is het een zeer zangerige melodie, die geheel gelijk is aan de versie van het Liedboek in cijferschrift, te vinden in het Ziffer-koralbog, indeholdende melodierne til Landstads og Hanges Salmeboger, udsatte til Salmodikon flor Seminarier, Skole og Hjem, ved Luv. Lindeman, Christiana, J.W. Cappelens Forlag, 1882 (gegevens Koninklijke Bibliotheek te Den Haag).

Auteur: Adriaan C. Schuurman