Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 1296 - God, wat zou het leven zijn als Jij er niet was


Verlangen


Tekst

De leeftijd van een auteur doet er weinig toe, zou je zeggen bij het overwegen van een tekst of een gebed. Staat de leeftijd erbij, zoals hier (leeft ze nog? en hoe oud zal ze nu dan zijn?), dan komt een tekst, in dit geval een gebed, anders naar je toe.

Een gebed van een jonge vrouw, getiteld ‘Verlangen’.
Geschreven in directe taal, met een concrete vraag als opening, waarop het antwoord voorspelbaar is. Er spreekt een onomstotelijk vertrouwen uit in de aanwezigheid van God. Ja, het is een belijdenis van de noodzakelijke aanwezigheid van God.
Anders staat je verstand stil.
Misschien is dat ook wel het wezenlijke van geloven: dat je verstand stilstaat, soms.

In drie zinnen, met drie keer ‘begrijpen’, wordt een toenemende ontroering verwoord. Eerst nog tamelijk rationeel, bijna natuurkundig (‘waarom de zon opgaat en ondergaat’ en dat al zo lang, ‘eeuwenlang’), dan een meer emotionele ervaring (huilen bij het zien van de lucht). Ten slotte, waar het gebed ook de titel van gekregen heeft, een omvatting van dit alles (‘heel mijn leven één verlangen’).

Hier spreekt een persoonlijke relatie uit, vol genegenheid. God is Jij en Jou. Wel met een hoofdletter.
Misschien verwoordt de auteur de diepgewortelde behoefte van de mens, zoals ook de theoloog Dietrich Bonhoeffer het zei: te leven met God zonder God. Als het ware in één groot verlangen.

Auteur: Nico Vlaming