Zoek een lied

{{ filtered.length }} van {{ totalItems}} liederen getoond

Geen liederen of gedichten gevonden

blz 547 - Onze Vader in de hemel


Matteüs 6,9-13 uit Bijbel in Gewone Taal

Tekst

Het ‘Onze Vader’ is wereldwijd vanouds het gebed dat de kerkelijke gemeenschap verbindt. Het wordt in elke zondagse viering gezamenlijk gebeden, vaak ook gezongen. In het kerkelijk morgen- en avondgebed heeft het een vaste plaats. Ook aan tafel thuis bij de hoofdmaaltijd van de dag wordt het vaak gebeden.

De woorden zijn van Jezus, die zich geïnspireerd wist door de joodse gebedstraditie. Er zijn twee versies (Matteüs 6,9-13 en Lucas 11,2-4), waarbij die van Matteüs standaard is geworden voor liturgisch gebruik. Vaak wordt het ingeleid met de woorden ‘Laten wij bidden met de woorden die Jezus Christus ons geleerd heeft: Onze Vader …’

Het ‘Onze Vader’ is in alle talen, dus ook in velerlei vertalingen bekend. Daar kunnen ook verschillen tussen zitten, afhankelijk van de interpretatie van de grondtekst (het Grieks) en inzichten over de grondlijnen van het bijbels gedachtegoed. Zelfs binnen een en dezelfde traditie kan er onderscheid zijn. Zo kende de Rooms-Katholieke kerk in Nederland eeuwenlang – en wanneer zij vandaag de dag de eucharistie in het Latijn viert nog – de volgorde: ‘sicut in caelo et in terra’ (‘zoals in de hemel, zo ook op aarde’), terwijl ze in de volkstaal bad: ‘… uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel’.

Voor ons taalgebied verzorgt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) regelmatig nieuwe uitgaven van de Bijbel. In 2014 verscheen de Bijbel in Gewone Taal (BGT), voor iedereen eenvoudig te lezen en te verstaan. Daaruit is dit ‘Onze Vader’ genomen. De taal is duidelijk en direct. De woorden zijn bekend, we gebruiken ze dagelijks. Er is gelet op een duidelijke opbouw van de tekst. De zinnen zijn overzichtelijk en niet te lang. Gewone taal dus.

Niet alleen voor jongeren of mensen die niet zoveel lezen is deze tekst een eyeopener. Ook een doorgewinterde ‘paternoster-bidder’ komt opnieuw dichtbij de oorspronkelijke intentie van wat Jezus ons leerde bidden.

Auteur: Nico Vlaming